Een contract met sociale impact

Gom en COA slaan handen ineen voor duurzame inzetbaarheid

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft meerdere opvangcentra door het hele land. Met de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland heeft het COA een belangrijke maatschappelijke rol. Na het winnen van een aanbesteding in december mag Gom zich buigen over het schoonhouden van de locaties in de noordelijke provincies. Het contract is getekend, Gom gaat naast het uitvoeren van de schoonmaakwerkzaamheden ook bijdragen aan het sociale belang: het opleiden van bewoners in het werk van Gom, het daarmee verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en een duurzame inzetbaarheid van de eigen medewerkers.

Barry van de Velde, salesdirecteur en verantwoordelijk voor het aanbestedingsproces: “Het COA is natuurlijk een organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo zien wij het ook. Wat mooi dat wij daar nu aan mogen bijdragen. Natuurlijk is de kwaliteit van schoonmaak erg belangrijk, we richten ons daarnaast vooral op de maatschappelijke impact.”

Gom en COA slaan handen ineen voor duurzame inzetbaarheid

Buitengewoon waardevol

De vragen die op dit gebied spelen zijn onder andere: hoe gaan wij als Gom om met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Hoe bied je werkplekken aan en hoe begeleid je medewerkers en met name bewoners (asielzoekers en statushouders) om deze afstand te verkleinen? Het doel is dat zij uiteindelijk aan het werk kunnen in Nederland. Barry: “We trekken hierin samen op met Buitengewoon, onze sociale onderneming die zich al langere tijd inzet voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Heel waardevol dat we dit in huis hebben. Dit zet deze samenwerking kracht bij.

Activeren van bewoners

Eelke Koehoorn is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van het schoonmaakcontract, en daarom met een team nauw betrokken bij de implementatie. Hij vult aan: “Het activeren van bewoners is inderdaad een belangrijk onderdeel binnen de implementatiefase. Op bepaalde vestigingen van het COA sturen wij groepen asielzoekers en statushouders aan en begeleiden wij hen in het schoonmaken en schoonhouden van de eigen woonruimte. In 8 weken kan een bewoner een certificaat behalen van de Basis Opleiding Schoonmaak, dat bekijken we samen met COA. Er is vervolgens een doorstroming mogelijk naar de arbeidsmarkt.”

Grondige aanpak

In maart gaat Gom van start op alle locaties in het noorden van ons land. Het implementatieteam is druk bezig om straks alles op rolletjes te laten lopen. Eelke: “Omdat er een grote overname van personeelsleden mee gemoeid is, vergt dat nogal wat voorbereiding. We hebben het grondig aangepakt met een voortraject van vier bijeenkomsten voor de potentiële ‘nieuwe’ medewerkers. Dat vinden wij als Gom heel erg belangrijk: dat nieuwe mensen zich welkom en verbonden voelen.”

Een hechte groep medewerkers

Wat ons tijdens de bijeenkomsten opviel, is dat er hechte groepen zijn van medewerkers die al jaren samenwerken. Zij voelen zich echt verbonden met de locatie en met alles wat er speelt in zo’n gebouw. Dat maakt het een leuke groep, en dat maakt het voor ons als nieuwe werkgever ook leuker. We verwelkomen hen graag als nieuwe collega’s en kijken uit naar de samenwerking”

Blijven ontwikkelen

Naast het belang van de social return en het begeleiden van bewoners is het opleiden van de medewerkers ook een belangrijk subcriterium. Eelke: “Samen met Gom Academie en de kennis en ervaring van onze zusterdivisie Buitengewoon hebben we een opleidingsplan gemaakt om onze (nieuwe) medewerkers een variëteit aan training en opleiding aan te bieden. Van basisopleiding schoonmaak tot een omgaan-met-agressietraining, medewerkers kiezen wat bij ze past. Vanuit ons is dit een signaal dat wij waarde hechten aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Ook vitaliteit is hierin meegenomen, een belangrijke kernwaarde.” 

Het monitoren van de voortgang

Bij een project met zo’n aanzienlijk maatschappelijk belang is monitoring van grote waarde. Werkt het wat we doen? Eelke: “Daarvoor is het MVO-dashboard. Een digitale tool die nog volop in ontwikkeling is. Specifiek voor dit contract zie je straks alle kernpunten met bijbehorende beloften in beeld. Naast opleiding, duurzame inzetbaarheid en social return, monitoren we ook op duurzaamheid. Milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, gebruik van minder water en natuurlijk een lagere co2-uitstoot

Sociale impact

Eelke ziet in het unieke karakter van het contract mooie uitdagingen en kansen “Geen dag is hetzelfde. We moeten ook enorm flexibel zijn want we hebben te maken met beweging, met instroom en uitstroom. Er gaan nieuwe locaties open, sommigen permanent, anderen slechts tijdelijk. Het is een dynamische tijd. Wat we doen wijkt heel erg af van alleen de schoonmaak opzetten en uitvoeren. Wij realiseren samen met COA een s