Coronavirus: Gom Zorg is alert maar waarschuwt voor ‘schijnveiligheid’

Zorg

Al wekenlang pakken de media groots uit over het coronavirus, officieel COVID-19 geheten. Het virus laat ook Gom Zorg niet onberoerd. De business unit maakt elke dag schoon in instellingen waar risicogroepen verblijven dit. Tot rigoureuze aanpassingen in het schoonmaakprotocol heeft het virus echter tot nu toe nog niet geleid. Directeur Simone van de Velde herkent de bezorgdheid bij veel opdrachtgevers, maar blijft ook nuchter. ‘Als er iets gebeurt in een ziekenhuis of instelling zijn we erop voorbereid. Maar laten we elkaar vooral niet gek maken.’

Een drietal tekeningen naast elkaar met een figuurtje die het volgende uitbeeld: 1. was je handen regelmatig, 2. hoest en nies in je ellenboog, 3. gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg

Drie maanden na de eerste besmetting in het Chinese Wuhan zijn er ook Nederlandse coronapatiënten: 24, volgens de actuele telling van begin maart. De vele aandacht van de media heeft tot overreacties geleid, constateert Van de Velde. 'Ik was gisteren bij een klant die meteen zei: "Handen geven doen we niet hoor!"; We merken ook andere paniekreacties, zoals alleen maar werken met handschoenen aan, waardoor men juist de handen niet meer wast en men met vuile handschoenen contaminatie in de hand werkt. Juist dan, zijn we allerlei dingen aan het doen die tot schijnveiligheid leiden.

RIVM-richtlijnen volgen

Dat handen schudden nog steeds kan, onderstreept ook het RIVM. Gom Zorg volgt nauwlettend de richtlijnen die het instituut voorschrijft: regelmatig de handen wassen met water en zeep, niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Van de Velde: "Dat is wat we onze mensen op locatie en ook privé adviseren. Natuurlijk moet je wel op je hoede zijn als je terugkomt uit besmet gebied, zoals Noord-Italië. Maar als je er verstandig mee omgaat, hoef je niet bij elk kuchje op je hoede te zijn. Daarnaast volgt Gom Zorg altijd de richtlijnen van het SRI (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie) voorheen de WIP (Werkgroep Infectie Preventie)."

Kenniscentrum Infectiepreventie

Kennis van infectiepreventie heeft Gom Zorg al langer. Het eigen Kenniscentrum Informatie Preventie (KIP) is een vraagbaak voor zorginstellingen die meer duidelijkheid willen over het voorkomen van uitbraken. Het kenniscentrum houdt zich voornamelijk bezig met het opleiden en training van medewerkers, bevordert kennisuitwisseling, dient als vraagbaak voor specifieke cases en levert advies en ondersteuning aan klanten. Ook deelt het centrum actief informatie, met onder meer een instructievideo over handen wassen.

Dagelijks krijgen onze ervaren medewerkers vragen over het coronavirus. 'Zijn jullie er klaar voor, is de strekking van veel van die vragen. We hebben allerlei dingen op voorraad, van mondkapjes tot desinfectiematerialen. Onze mensen zijn getraind. Als er in een ziekenhuis of zorginstelling iets zou gebeuren, zijn we erop voorbereid. Maar wat vooral belangrijk is, je hoofd er bij houden en het bewaren van de rust.'