Code Verantwoordelijk Marktgedrag verbreed

Opdrachtgevers (waaronder AWVN, Rijksoverheid, NS, Schiphol en UWV), opdrachtnemers, vakbonden en bemiddelaars hebben een unieke gedragscode vastgesteld waarin zij afspraken hebben vastgelegd over de inkoop van dienstverlenende werkzaamheden. Deze afspraken staan in de Brede Code Verantwoordelijk Marktgedrag die op donderdag 1 mei is ondertekend door de schoonmaak- en glazenwassersbranche, cateringbranche, beveiligingsbranche en opdrachtnemers. Partijen vinden dat bij een uitvraag allereerst gekeken moet worden naar de kwaliteit van de uitvoering, waar goede werkomstandigheden ook onder vallen. Vervolgens kan gekeken worden tegen welke prijs dit kan.

De Brede Code Verantwoordelijk Marktgedrag is een gezamenlijk initiatief van de ondertekenende branches, een aantal grote opdrachtgevers. Het initiatief komt voort uit de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche die in mei 2011 werd gepresenteerd. De verhuisbranche (Erkende Verhuizers en Erkende Projectverhuizers, PPV) heeft zich bij dit initiatief aangesloten. De verhuisbranche heeft de intentie de code binnenkort eveneens te ondertekenen.

Ook met de uitzendbranche (ABU) wordt gesproken over aansluiting bij de code. De verbrede code heeft tot doel de kwaliteit van de diensten alsmede de werkomstandigheden en sociaal werkgeverschap te waarborgen en zo de neerwaartse prijsspiraal te doorbreken. Daarnaast bevordert de code de scholing van werknemers, zowel in vakopleidingen als in de Nederlandse taal en trainingen in veilig en gezond werken.

De Brede Code Verantwoordelijk Marktgedrag is gebaseerd op de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is een van de lidmaatschapseisen van de Veneca. De Veneca vertegenwoordigt 85% van de bedrijven in de catering. De code maakt onderdeel uit van het keurmerk van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB). OSB vertegenwoordigt 70% van de schoonmaak- en glazenwassersbedrijven. De Nederlandse Veiligheidsbranche vertegenwoordigt meer dan 90% van de beveiligingsbedrijven.

De volledige tekst van de Brede Code Verantwoordelijk Marktgedrag is te vinden op www.veneca.nl. Thans deelnemende partijen zijn: OSB, Veneca, Nederlandse Veiligheidsbranche, CNV Vakmensen, CNV Dienstenbond (schoonmaak en beveiliging), FNV Bondgenoten (schoonmaak en beveiliging), FNV Catering, vakbond De Unie, De Unie Security, VMS, AWVN, NS, Schiphol, de Rijksoverheid en UWV.