Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) opgericht

Onderwijs

Onlangs hebben BHV-opleidingsbedrijven, waaronder Trigion, een nieuwe Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) opgericht. Met de oprichting van de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland wordt een forse stap gezet naar verbetering van de kwaliteit van dienstverlening op het terrein van bedrijfshulpverlening.  Werkend Nederland heeft groot belang bij een goed functionerende bedrijfshulpverlening (BHV) waarmee de veiligheid op de werkvloer wordt geborgd. De oprichting van de branchevereniging is tot stand gekomen tijdens een oprichtingsvergadering op 14 januari, die door ruim 70 BHV-opleidingsbedrijven en -adviseurs is bezocht.

Het belang van veiligheid op de werkplek is evident, niet voor niets heeft de medezeggenschap in Nederland een belangrijke stem in de RI&E en het arbobeleid van de werkgever en het preventiebeleid. De alertheid en het belang worden groter naarmate de arbeidsrisico’s in een sector groter zijn; een goede BHV-organisatie gaat echter verder. Daar waar er naast specifieke arbeidsrisico’s nu eenmaal ook persoonlijk gezondheidsrisico’s kunnen voorkomen op het werk, is een goed getrainde BHV’er letterlijk van levensbelang. De nieuw opgerichte BVBN wil met deze krachtenbundeling de deskundigheid en de sectorspecifieke invulling bij werkgevend Nederland vergroten. “BHV zou meer moeten zijn dan een verplicht nummer”, zo werd gesteld op de oprichtingsvergadering.

Als gemeenschappelijk platform wordt gewerkt aan verdere kennisdeling en uitwisseling onderling. Bovenal is er de ambitie kennispartner en initiator te zijn om de kwaliteit van de BHV-dienstverlening aan werkgevend en werknemend Nederland te versterken. Op basis van hiervan streeft de BVBN ernaar om een netwerk met onder meer de overheid, zoals het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en toezichthouders als de Inspectie SZW. op te zetten en te onderhouden.

De leden van de BVBN bieden deskundige advisering op het gebied van bedrijfshulpverlening, hoogwaardige BHV-opleidingen en zij onderhouden voortdurend het niveau van kennis over bedrijfshulpverlening. Dat toegankelijk maken voor werkend Nederland is een missie waar we graag voor gaan, aldus Han Swarts, tijdelijk voorzitter van de BVBN.

Dit artikel is gebaseerd op het persbericht van Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland.