Branchemanagement in sectoren helpt klanten versneld aan innovaties

De schoonmaakmarkt verandert in hoog tempo. Mede onder invloed van de coronapandemie verschuiven klantwensen. Deels sectorspecifiek, deels overkoepelend. Hoe benut Gom de kennis van schoonmaak én sectoren, zo dat klanten ervan profiteren? Van flexibiliteit in diensten tot datagebruik, van digitalisering tot robotisering: branchemanagers innovatie Mieke Sprinkhuizen en Geoffrey Nouws vertellen hoe zij met het Markt & Development Center de sectorspecifieke schoonmaak naar het volgende niveau brengen. Over innovatie versnellen, co-creatie en de concrete voordelen voor klanten.

Gom bracht begin 2021 meerdere disciplines onder in een eigen expertisecentrum. Branche- en projectmanagement, conceptontwikkeling, IT en marketing vormen nu het Markt & Development Center. Daarmee kan Gom nieuwe ideeën sneller ontwikkelen tot praktische oplossingen voor klanten. Nouws noemt een voorbeeld: ‘Kijk naar Samen van Gom Zorg. Door niet-medische taken van zorgpersoneel over te nemen hebben klanten minder vacatures en besparen geld.

Het ontwikkelen van dit soort concepten kan nu sneller. Er komen bij innovatie zo veel aspecten kijken: een goede analyse van het probleem, afstemming met de markt over een mogelijke oplossing, een slagvaardige ontwikkeling met oog voor alle IT-componenten en een goede lancering naar de markt.’

Sprinkhuizen ziet dezelfde voordelen. ‘Facilitating Careers zorgt voor onze onderwijsklanten dat onderwijs en de arbeidsmarkt nog beter op elkaar aansluiten, zoals bijvoorbeeld met Youngflex waarbij MBO-studenten een half jaar lang de rol van assistent to the manager binnen Gom vervullen. Initiatieven als dit kunnen we nu nóg slagvaardiger ontwikkelen. Als branchemanager innovatie halen we trends en ontwikkelingen op uit de markt door gesprekken met klanten en andere stakeholders. Vervolgens  maken we de vertaalslag naar wat dat voor Gom betekent en wat dat aan vernieuwing en verbetering van onze diensten vraagt. Door er met een team van Markt & Development aan te werken, versnellen we de ontwikkeling en kunnen we sneller inspelen op de actualiteit.

Mieke Sprinkhuizen en Geoffrey Nouws, branchemanagers innovatie van Gom kijken je lachend aan

Mieke Sprinkhuizen en Geoffrey Nouws, branchemanagers innovatie

Ik zie dat die vernieuwing en versnelling ook belangrijke issues zijn voor onze klanten. Zo kijken bijvoorbeeld theaters en bioscopen op dit moment naar wat zij nog meer voor de stad kunnen betekenen. Ze stellen hun deuren open voor flexwerkers, studenten en willen echt een ontmoetingsplek zijn met de bijbehorende beleving. Dat vraagt ook om andere dienstverlening van ons. Daar willen we snel op in spelen.’

Van kennisdeling tot co-creatie

De kennis die ze opdoen delen ze graag. Sprinkhuizen: ‘Met Gom Onderwijs organiseren we al regelmatig kennissessies. Maar kennisdeling en verbinding zijn nu in elke sector top of mind. Klanten zeggen vaak letterlijk dat ze ons als kenniscentrum zien. Ze zijn geïnteresseerd in onze inzichten en ideeën over flexibiliteit, smart building, duurzaamheid, taakintegratie, het toenemende belang van beleving en willen daar samen met ons op ontwikkelen. Dit laatste doen we bijvoorbeeld op dit moment bij de Hanzehogeschool waarbij wij samen met de contractmanager en de facilitair verantwoordelijken een belevingstool ontwikkelen. Daar gaan we de komende jaren dus nog veel meer op inzetten. Co-creatie werkt!’

Nouws herkent dit en noemt een concreet voorbeeld: ATP-metingen, een nieuwe methodiek om schoonmaak in zorginstellingen naar een nog hoger plan te tillen. ‘Samen met het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn werken we aan een praktisch concept. We willen met onze ATP-aanpak werken aan een nog hoger hygiëneniveau, een verlaging van zorginfecties en een vermindering van kosten. Na succesvolle afronding van het experiment nemen we de aanpak op in onze werkorganisatie bij het Dijklander. Ik ben er net zo enthousiast over als het Dijklander Ziekenhuis en denk dat het in de vervolgfase voor veel andere zorgklanten dezelfde concrete voordelen biedt.’

Robotisering en digitalisering per sector

Mieke Sprinkhuizen en Geoffrey Nouws, branchemanagers innovatie bij Gom kijken je lachend aan

Intern delen Sprinkhuizen en Nouws hun kennis van de zorg- en onderwijssector nu ook in de business units Hospitality en Offices. Nouws: ‘Innovaties hebben vaak voordelen die met aanpassing ook in andere sectoren voordelen bieden. Zoals met verschillende soorten robots. Met robot Ella kijken we momenteel bij een zorgklant naar de waarde op het gebied van gastvrijheid, met een UVC-robot op het gebied van infectiebestrijding en -preventie. In de logistieke sector zetten we juist weer robots van Tennant in. Mooie vormen van innovatie, net als digitale tools om processen transparant te maken, borgen en optimaliseren. Daar hebben we ruime ervaring mee in specifieke sectoren en we passen ze nu aan voor andere sectoren.’

Flexibiliteit is key over sectoren heen

Een mooi voorbeeld van sectoroverstijgende behoeften is het thema flexibiliteit. Sprinkhuizen: ‘De combinatie van online en offline onderwijs vereist een andere rol van het facilitair bedrijf en haar leveranciers - en dus ook een flexibele inzet van schoonmaak. Het kunnen meebewegen met het primaire proces van de opdrachtgever speelt in feite in álle branches. Dat meebewegen kennen we van nature al in de hospitality sector.’ Nouws: ‘De zorg is misschien wel dé sector waarin opschalen en flexibiliteit gevraagd werd door de coronapandemie. Tegelijkertijd zal flexibiliteit ook in de kantorenmarkt niet eindigen na corona.’

Samen de vruchten plukken

Beide branchemanagers met hun eigen ervaring in een nieuwe rol. Wat is de kern van toekomstig succes? Daarover zijn beiden helder: ‘Veranderen en vernieuwen heeft alleen zin als onze klanten en Gom daar samen de vruchten van plukken. Dat vraagt om goed inzicht in elkaars uitdagingen en belangen. Een mooie opgave om de komende jaren met heel veel energie mee aan de slag te gaan!’

Meer weten? We helpen je graag