Bij overval: eerst checken, dan pas politie

In Nederland vinden er tussen de 1.000 tot 1.200 overvallen per jaar plaats. Het incident kan direct gemeld worden via 112 aan de meldkamer van de politie of de overval wordt gemeld via een overvalknop, een ‘stil alarm’ op de locatie. Bij een overval rukt de politie altijd uit met twee politieauto’s en vier agenten. Cijfers tonen aan dat in 99 procent van de overvalmeldingen (achteraf), de inzet van politie nodeloos blijkt te zijn.

Het betekent dat de politie tienduizenden keren per jaar uitrukt voor loos alarm, terwijl die politie-inzet elders ingezet had kunnen worden. Om de nodeloze inzet terug te dringen volgt er vanaf 1 juli 2021 een extra verificatieslag voordat het tot opvolging door de politie van overvalalarmen komt.

Overvalknop

De overvaldrukknop is een elektronisch alarm. Met een overvaldrukknop is de gebruiker in staat een ‘stil’ alarm af te geven, waarna het protocol overvalalarm in werking treedt. De overvaldrukknop wordt altijd door menselijk handelen geactiveerd.

Werkwijze vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 zullen particuliere alarmcentrales (PAC’s) en videotoezichtcentrales (VTC’s) de overvalmeldingen die worden ontvangen via de overvaldrukknop gaan verifiëren. Helemaal nieuw is dat niet: verificatie is voor PAC’s en VTC’s dagelijks werk. Wat er wel verandert, is dat meldingen die binnenkomen direct geverifieerd worden door de PAC of VTC. Dus voordat het contact met de politie wordt gelegd. Is een melding geverifieerd dan wordt deze doorgezet naar de meldkamer van de politie die vervolgens met de hoogste prioriteit uitrukt. In gevallen waar het de PAC of VTC niet lukt te verifiëren, kan dus niet direct beoordeeld worden of er echt sprake is van een overval. De melding gaat dan nog altijd naar de politie, maar krijgt een lagere prioriteit van de politie. De politie moet nu immers zelf eerst nog beoordelen of er sprake is van een echt incident.

Juiste prioriteit voor jouw overvalmeldingen

Zorg ervoor dat jouw overvalmeldingen geverifieerd worden en de juiste prioriteit krijgen van de politie. Neem contact op met je vertrouwde installateur en vraag naar creatieve oplossingen waarmee we jouw systeem kunnen optimaliseren.

Overvalmeldingen via AlarmServiceCentrale Trigion

Wil je meer weten over de opvolging van overvalmeldingen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking of offerte.

Vergelijkbare info is terug te vinden op de websites van de Federatie Veilig Nederland, de vereniging VEB, de Nederlandse Veiligheidsbranche en Techniek Nederland. Inmiddels heeft de politie een eerste FAQ gepubliceerd over de wijzigingen rond het overvalalarm per 1 juni 2021. Speciaal voor installateurs is een stappenplan ontwikkeld om ervoor te zorgen dat eindgebruikers volgens het nieuwe protocol zijn aangesloten.