Albeda en Facilicom verlengen samenwerkingsconvenant

Onderwijs

Albeda en Facilicom Group hebben vastgesteld dat zij elkaar kunnen versterken. Nadat beide organisaties vorig jaar een strategische samenwerking zijn aangegaan, hebben Anky Romeijnders, lid college van bestuur Albeda en Geert van de Laar CEO Facilicom, op 28 augustus jl. de verlenging van dit samenwerkingsconvenant FX010 ondertekend. Het convenant heeft tot doel beschikbare expertise van beide partijen maximaal in te zetten en studenten zo reëel mogelijk kennis en ervaring op te laten doen in het werken bij een facilitaire organisatie.

Geert van de Laar CEO Facilicom Group en Anky Romeijnders, lid college van bestuur Albeda schudden elkaars hand na contractondertekening

Geert van de Laar CEO Facilicom Group en Anky Romeijnders, lid college van bestuur Albeda

Co-creatie

Met deze samenwerking is een co-creatie tussen bedrijfsleven en onderwijs ontstaan. Studenten van Albeda doen werkervaring op in een echte facilitaire omgeving. Het geleerde wordt meteen in de praktijk gebracht. Albeda verhoogt hiermee de waarde van het mbo-diploma. Voor Facilicom biedt het mogelijkheden hoogwaardige nieuwe medewerkers in te laten stromen in het brede facilitaire werkveld. Met het verlengen van het convenant zullen zij samen verder werken aan het uitbouwen van onder andere ‘Youngflex’, een joint venture van Albeda en Facilicom en onderzoeken ze, welke vormen van hybride onderwijs nog meer uitgewerkt kunnen worden.
 

Convenant FX010

De convenant is gestut op drie sterke pijlers namelijk hybride onderwijs als sterk fundament, excellente leeromgeving met meer dan excellent onderwijs alleen en de driehoek onderwijs, bedrijfsleven, bedrijf in school.

In het samenwerkingsproject FX010 zijn verschillende producten ontwikkeld, zoals onder andere ‘Youngflex’. Derdejaars studenten van de opleiding Facilitaire Leidinggevende vervullen de managementfuncties binnen dit nieuwe bedrijf. Daarbij worden ze intensief begeleid door managers van Gom, onderdeel van Facilicom. Verder verzorgt Facilicom ook het aanbieden van stageplaatsen in een inspirerende facilitaire omgeving en het aanbieden van train de trainer-trajecten. Daarnaast verzorgen zij gastlessen over Hostmanship.
 

Optimale aansluiting onderwijs en bedrijfsleven

Onderwijs en werk sluiten in deze samenwerking naadloos op elkaar aan. Albeda en Facilicom stimuleren de doorstroom van school naar werk. Beide bestuurders benadrukken dat het succes van de samenwerking begint in de gemeenschappelijke doelstelling om jonge mensen gedegen en vakkundig voor te bereiden op hun rol als burger en vakmens. Een verantwoordelijkheid die beide organisaties voelen en waar ze in gezamenlijkheid aan willen blijven werken.

Gom Onderwijs ontwikkelt, samen met een groot aantal onderwijsinstellingen, uiteenlopende initiatieven om studenten en scholieren na hun studie een vliegende start te laten maken. Voorbeelden zijn stages, traineeships, onderzoeksprojecten en kennisuitwisseling. 

Lees meer