6 vragen aan… Ron Lionarons

Veiligheid creëren betekent anticiperen. Met Trigion Next stellen we onze expertise, geavanceerde meldkamer, innovatieve technieken ter beschikking en ontwikkelen we samen met onze collega’s nieuwe ideeën en concepten.  Vandaag stellen we 6 vragen aan collega: Ron Lionarons.

Man in pak geposeerd voor de camera met handen over elkaar
  • Naam : Ron Lionarons
  • Functie : Consultant veiligheid
  • Leeftijd : 64
  • Woont in : Nieuw-Vennep
  • Hoeveel jaar werkzaam  in de beveiliging en brandveiligheid:  21,5 jaar.

    Ron is gestart als Sales Manager bij PreNed Beveiliging. Vervolgens als Senior sales Manager werkzaam geweest bij de afdeling Recherche Consultancy training en sinds 2011 als Consultant veiligheid werkzaam bij Trigion Consultancy Training (Safety), onderdeel van Trigion Brand- en Beveiligingstechniek

Vraag 1: Maak de zin af: Ik ben pas echt tevreden over mijn werk als…?

...ik een klant of een prospect een goed en passend advies heb gegeven.

Het grootste deel van het werk dat wij doen draagt bij aan het op orde hebben van de wettelijke verplichtingen van de klant ten aanzien van de BHV-organisatie. Echter, een goede BHV-organisatie doe je voor de veiligheid van je bedrijf en je medewerkers en niet alleen vanwege de wet. Om deze reden denk ik graag verder met de klant mee dan enkel het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Als ik op dit vlak goed kan adviseren en men daar waar nodig kan overtuigen van het belang, buiten de wettelijke verplichtingen, dan ben ik content.

Anderzijds ben ik ook tevreden over mijn werk na een leuk samenwerkingstraject binnen ons eigen bedrijf (Facilicom Group).  Deze interne samenwerking is tevens de afgelopen jaren alleen maar meer geworden. Sinds de start in 2011 is men steeds meer het belang van Safety gaan inzien, waardoor we meer gezamenlijk optreden bij klanten.

Vraag 2: Welke ontwikkeling in het verleden heeft het meest zijn stempel gedrukt op jouw vakgebied en waarom?

In elke functie die ik heb uitgevoerd heb ik te maken gehad met ontwikkelingen die een bepaalde stempel hebben gedrukt. Als ik naar mijn huidige functie kijk, dan vind ik de oprichting van de BVBN in 2019 een positieve stempel hebben gedrukt op mijn vakgebied.

Samen met een aantal opleiders in het land hebben wij in 2019 de BVBN (Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland) opgericht. Dit is een beetje een gok geweest, omdat dit in het verleden een dergelijke  samenwerking  is gesneuveld. Ondanks dat de opleiders commercieel concurrenten zijn van elkaar, is het uiteindelijk goed uitgepakt door gezamenlijk op te treden. Momenteel zijn er zelfs al 50 opleiders aangesloten.

Een mooie prestatie van de branchevereniging is bereikt tijdens corona. Wij zijn als branchevereniging actief bezig geweest om ervoor te zorgen dat we weer op een veilige manier konden gaan trainen. Uiteindelijk via diverse lobby’s hebben wij het voor elkaar gekregen dat we tijdens de lockdown weer mochten gaan trainen. Lesplannen hebben we aangepast naar het brancheprotocol dat we hebben opgesteld met de vereniging.  

Deze ontwikkeling is in mijn ogen van groot belang geweest, omdat het niet kunnen trainen ten kosten ging van de kwaliteit van de BHV-organisaties. Mensen deden namelijk weinig tot niet meer aan BHV. Doordat mensen niet meer geoefend en getraind waren gingen vaardigheden achteruit. Maar ook een heel belangrijk gevolg is dat het bewustzijn en de betrokkenheid van mensen met betrekking tot dit onderwerp daalde. Daarbij heb ik het naast het repressieve belang over het preventieve belang, waarbij er actief onveilige situaties worden gesignaleerd en worden opgepakt. Kortom, het niet trainen gedurende de eerste lockdown zorgde voor een verhoogd risico op calamiteiten en incidenten met een hoge gevolgschade.

Vraag 3: Wat zijn de actuele en toekomstige ontwikkelingen in jouw vakgebied (werk of markt)?

In het verlengde van de beantwoording op  vraag twee  hebben we met de gevolgen van Corona een hele actuele ontwikkeling te pakken, namelijk het hybride werken. Steeds meer organisaties stappen over  het hybride werken en dit heeft invloed op een BHV-organisatie. De vraag die veel organisaties op dit moment hebben is dan ook hoe zij ondanks de veranderingen die gepaard gaan met het hybride werken de BHV-organisatie op orde kunnen houden.

De BHV-markt is een vrij conservatieve markt. Het is aan regelgeving gebonden en er verandert over het algemeen niet heel veel en dit maakt het over het algemeen niet heel ‘sexy’. Desalniettemin zie ik richting de toekomst wel een aantal ontwikkelingen.

Doordat meer oog  te creëren voor BHV, moet ons aanbod als opleider interessant zijn. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van onze nieuw mobiele traingsunit, waarbij wij scenario’s creëren  waarin de deelnemers op een zo realistisch mogelijke wijze meekrijgen dat iedere handeling een consequentie heeft. De ontwikkeling van de technologie kan in de toekomst blijven bijdragen aan het telkens net weer een stuk realistischer maken van BHV scenario’s, wat ten goede komt van de kwaliteit van de getrainde deelnemers.

Vakinhoudelijk zal er blijven gekeken worden wat er aangepast kan worden. Zo wordt er bijvoorbeeld er gesproken of er in de toekomst wel gebruik gemaakt kan worden van liften tijdens een brand. Maar ook de rol van agressie tijdens een incident of calamiteit wordt steeds belangrijker om mee te nemen in je maatregelen.

Tot slot verwacht ik dat de ontwikkeling van de mogelijkheden van apps doorgezet blijft worden. Binnen de huidige BHV-apps is het onder andere al makkelijk om snel BHV-ers op te roepen, zaken te registreren en in één oogopslag te zien wat de situatie is. De mogelijkheden zullen alleen maar meer worden.

Vraag 4: Stelling: De werkzaamheden die ik momenteel uitvoer bestaan over 10 jaar nog steeds; Eens/oneens en waarom?

Eens. Fysiek bij een klant  zitten, zodat je feeling krijgt met het betreffende gebouw waar het over gaat blijft in mijn ogen van groot belang om het juiste advies te kunnen geven.

Oneens. Ontwikkelingen blijven doorgaan, zoals  de mogelijkheden op het gebied van digitale hulpmiddelen waardoor onze dienstverlening steeds efficiënter aangeboden kan worden.

Vraag 5: Tot slot, Wat wil je nog graag doen in je werk? Wat zijn je ambities?

Ondanks dat ik nog maar twee jaar mag werken voor mijn pensioen, blijf ik zolang ik werk op zoek naar mooie resultaten en draag ik graag bij om nieuwe dingen op te zetten.

Vraag 6: Aan welke expert moeten wij volgens jou deze vragen ook voorleggen?

Vanuit mijn expertise heb ik de vragen vooral vanuit de organisatorische kant van de brandveiligheid  benaderd. Om deze reden zou ik graag Timo Groeneveld willen voordragen, omdat hij het vanuit bouwkundig perspectief kan benaderen.