100% voldoende bij de VSR-meting? ‘Dat is dan tachtig broodjes shoarma!’

Onderwijs

Het gebeurt niet elke dag dat schoonmakers namens een tevreden opdrachtgever in het zonnetje worden gezet tijdens een door Gom georganiseerde feestelijk lunch. Het tachtigkoppige Gom-team bij de Vrije Universiteit in Amsterdam had die broodjes shoarma echter dik verdiend, vonden Annette Vesters, Contractmanager Facilitaire Campus Organisatie en Monique van der Sluis, contractbeheerder. ‘Zij zijn degene die er dag in dag uit voor zorgen dat studenten en medewerkers in een schone omgeving kunnen studeren en werken.’ De medewerkers ontvingen een bonus van de Vrije Universiteit omdat het Gom-team een jaar lang, op alle onderdelen een voldoende scoorde bij de VSR-kwaliteitsmetingen.

Voor de aanleiding voor deze feestelijke lunch waarmee de 100% score werd gevierd, moeten we zelfs elf jaar terug. Sinds het eerste schoonmaakcontract met Gom uit 2009  heeft de VU een bonus/malus-systeem opgenomen. ‘Die malus hebben we in de afgelopen contractjaren nooit hoeven opleggen’, zegt Annette Vesters er meteen bij. ‘Wij zijn van mening dat als je een malus hanteert, er ook een bonus tegenover moet staan. En die bonus willen we niet uitbetalen aan het schoonmaakbedrijf, maar aan de medewerkers zelf!’ Daarom ontvingen alle schoonmaakmedewerkers 150 euro bruto naar rato als beloning voor deze goede prestatie. “De VU waardeert de inzet en betrokkenheid van alle schoonmaakmedewerkers, waarvan velen al jaren op de VU werkzaam zijn, enorm. Deze goede teamprestatie willen wij dan ook belonen door een bonus uit te reiken aan de schoonmaakmedewerkers en de directe leiding van Gom. Van harte gefeliciteerd met dit resultaat!”

Per dag houden circa tachtig Gom-medewerkers ongeveer de helft van de gebouwen van de Vrije Universiteit schoon. De andere helft heeft een ander schoonmaakbedrijf onder zijn hoede De redenen dat Gom er al jaren over de vloer komt: ‘Gom is transparant, een bedrijf met een open communicatie. Ze hebben kennis van het vakgebied en van onze organisatie. De leiding is een goed op elkaar ingespeeld team.’ Tijdens de symbolische uitreiking van de cheque die door Annette aan de medewerkers werd overhandigd, sprak business unit directeur Onderwijs Michel van den Berg zijn waardering uit. “Jullie zijn degenen die iedere dag vroeg je bed uitkomen om ervoor te zorgen dat deze universiteit blinkend schoon is. Veel respect voor jullie harde werk, en een verdiende beloning!”

Maatschappelijk verantwoord schoonmaken

De kwaliteitsmetingen sluiten aan bij de ambitie van de VU in Amsterdam, dat hoge maatstaven hanteert voor schoonmaakbedrijven. ‘Flexibiliteit en proactiviteit zijn zaken die wij belangrijk vinden. Daarnaast moet een schoonmaakbedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen en aandacht hebben voor de dienstverlening op kwalitatief gebied.’

Zo investeert Gom in Amsterdam in verduurzaming door chemievrije schoonmaakmiddelen in te zetten. Medewerkers krijgen uitgebreide ondersteuning op het gebied van taal, opleiding, duurzame inzetbaarheid en gastvrijheid. Ook fungeert Gom als sparringpartner om de schoonmaak op de campus te optimaliseren. De dynamiek op de campus brengt met zich mee dat huisvestingsconcepten niet in beton gegoten zijn. ‘Leveranciers zoals Gom zien we als inhoudelijke experts die ideeën en suggesties voor verbetering aandragen en flexibel kunnen inspelen op de veranderende vraag.’