Implementatiemanagement

Implementeer veranderingen effectiever met Facilicom Solutions

Een plan voor verandering maken is pas het begin. Veel ambitieuzer is het om die verandering door te voeren in je bedrijfsvoering en vooral te verankeren in je cultuur. Want veranderen is pas dán effectief als je medewerkers denken en doen conform het plan dat je hebt opgesteld. Met hulp van Facilicom Solutions wordt implementeren ineens een stuk realistischer.

Veranderen in een complexe drietrapsraket. Eerst moeten medewerkers die verandering begrijpen. Stap twee is accepteren. En de derde stap is waar de praktijk weleens weerbarstiger is dan de theorie: die verandering ook echt eigen maken.

Het proces door een externe specialist laten begeleiden is geen luxe, maar noodzaak om je slagingskans te optimaliseren. Bij Facilicom Solutions hebben we die implementatiemanagers. Specialisten die zien waar ze drempels moeten weghalen. Die snel analyseren waar veranderingen ook positief kunnen uitwerken voor het persoonlijke functioneren van je medewerkers - essentieel om draagvlak te creëren. En die even resoluut als gestructureerd het heft in handen nemen.
 

Hoe werken we?

Op basis van je wensen en behoeften maken we een complete inventarisatie van alle facetten die een rol spelen. De scope van de verandering en de risico’s. De businesscase en de stakeholders. En vooral de vraag achter de vraag, die vaak nóg belangrijker is als de echte roep om verandering.

Daarna maken we een plan van aanpak, met gebruikmaking van bewezen implementatiemethoden. In elke fase van het proces kun je op onze expertise, inzet en creativiteit rekenen. Wij nemen de lead in het traject. Betrekken collega’s, leveranciers en andere stakeholders vanaf het begin bij het proces. En denken en handelen proactief om de weg vrij te maken als er obstakels opdoemen.

Implementatiemanager 

Van een implementatiemanager mag je verwachten dat hij of zij bekend is met alle projectmethodieken. Maar de échte toegevoegde waarde van zo’n professional is de ervaring, opgedaan bij uiteenlopende vragen voor uiteenlopende opdrachtgevers. Tel daarbij op dat we onze medewerkers streng selecteren op hun karaktereigenschappen en hen voortdurend up-to-date houden. Is het dan verwonderlijk dat we van onze – tevreden - opdrachtgevers een 9 als rapportcijfer krijgen voor hun aanpak?