Vastgoedmanagement

Gebouwen die bouwkundig en technisch op orde zijn. Functioneel voor je gebruikers, representatief voor je omgeving. En veilig en energiezuinig. Niet elk bedrijf heeft zelf de expertise of de capaciteit voor dit vraagstuk in huis. Schakel daarom onze vastgoedmanagers in. Zij ontzorgen je op het complete traject van bouwkundig en technisch vastgoed- en projectmanagement.

Gebouwen continu in de juiste onderhoudsconditie houden is eerste vereiste om het rendement van vastgoed te optimaliseren. Dat vastgoedmanagement is een specialisme op zich. We zijn gewend om vanuit integraal perspectief naar vastgoed te kijken: maatschappelijk, functioneel en economisch. Op basis van je vastgoedbeleid sturen onze vastmanagers resultaatgericht: de optimale balans tussen doelstellingen en financiële middelen en exploitatiekosten.

Ook houden we scherp zicht op de functionaliteit van een gebouw. De behoeften van gebouwgebruikers kunnen immers in de loop van de jaren veranderen. Een gebouw dat flexibel aanpasbaar is, blijft z’n waarde behouden.

Vastgoedmanagement ontzorgt bij

  • toezicht en directievoering
  • contractmanagement
  • klachtenmanagement
  • jaarplan
  • bestek schrijven
  • inkopen en aanbesteden
  • specialistische ingenieursdiensten
  • oplevering en garantieafhandeling
  • projectmanagement bij nieuwbouw, renovatie en verbouw

Neem contact met ons op   Meer weten over Vastgoedmanagement?

Projectmanagement bij bouwprojecten

Plannen voor nieuwbouw of verbouw? Bij bouwprojecten kunnen onze projectmanagers het verschil maken. We fungeren als slagvaardige projectmanager in elk stadium van het proces, van haalbaarheidsstudie tot aan de oplevering en de garantietermijn. Je zit aan tafel met projectmanagers die een brede bouwkundige en technische kennis combineren met jarenlange ervaring. Professionals die ook voor externe specialisten als een volwaardige sparringpartner optreden. Onze projectmanagers nemen ook de belangen van andere stakeholders in het proces mee. Niet alleen jij als opdrachtgever, ook stuurgroepen en andere overlegstructuren.

Duurzaam vastgoedmanagement

De rol van duurzaamheid in vastgoedmanagement wordt steeds groter. Wettelijk heb je verplichtingen waar je aan moet doen. En ook in je beleid heb je duurzaamheidsambities geformuleerd. Hoe geef je die vorm bij onderhoud of renovatie, verbouw en nieuwbouw? Vraag het onze experts. En reken op een helder advies over de optimale route naar verduurzaming van locaties. Met kennis van zaken vinden we een evenwicht tussen het beantwoorden aan je duurzame verplichtingen en het in de hand houden van de exploitatiekosten. Het resultaat: minimale onderhouds-, vervangings- en energiekosten.

Onze mensen

Wat kunnen onze denkers met daadkracht voor jou betekenen?

We gaan graag het gesprek aan op zoek naar de oplossing voor jouw vastgoedvraagstuk.

Neem contact met ons op