Energiemanagement

Op weg naar energiebesparing met Facilicom Energiemanagement

Wettelijk ben je verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van energiebesparing. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw bedrijf of organisatie voldoet aan de overheidseisen? En hoe ver ben je met de energietransitie? In het proces daarnaartoe komen veel aspecten samen. Facilicom Energiemanagement neemt alle verantwoordelijkheid van je over. Je kunt bij ons terecht voor advies tot en met het compleet ontzorgen van je bedrijf op het gebied van energiebesparing.

Minimaal energieverbruik. Maximale kostenbesparing. En voldoen aan de actuele en toekomstige regelgeving van de overheid. Energiemanagement is een complex samenspel van disciplines. Al die kennis, expertise en methodieken vind je terug bij Facilicom Energiemanagement. Onze naam is ook ons specialisme: organisaties begeleiden in de energietransitie. Elke duurzaamheidsambitie vertalen we in een concrete aanpak om energie te besparen of CO2-neutraal te ondernemen, met een nul op de (energie)meter.

CO2-neutraal ondernemen in vier stappen

Een weergave van de vier stappen, 1 monitoren, 2 energie besparen, 3 vergroenen, 4 zelfvoorzienend

We geven zelf het goede voorbeeld

De kennis van Facilicom Energiemanagement over energiebesparing is kennis uit de eerste hand. Zelf nemen we met Facilicom Group het voortouw in de energietransitie door al in 2030 CO2-neutraal te zijn. Een uitdaging. Maar de businesscase is realistisch en de eerste stappen zijn gezet. Daarom zijn we als geen ander in staat om uitdagingen en kansen te onderkennen. Ook voor jouw bedrijf of organisatie.