NTA8800

Nederland heeft een ambitieus klimaatakkoord. Om opwarming van de aarde te beperken, moet de uitstoot van broeikasgassen fors omlaag. Energiezuinige gebouwen helpen hierbij om die reden is het energielabel in het leven geroepen. Het energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is en welke verbetermogelijkheden er zijn. Per 1 januari 2021 geldt een nieuwe manier om dit te berekenen. Het energielabel wordt namelijk vastgesteld met de nieuwe berekenmethode NTA8800, deze is conform de Europese CEN-normen.

Wat is er nieuw?

Nieuw aan deze methode is dat het geschikt is voor alle typen gebouwen, zoals: bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw.

De gebouwen worden beoordeeld op 3 factoren:

  • Energiebehoefte in kWh per m2 per jaar
  • Primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 per jaar
  • Aandeel hernieuwbare energie

Bij woningen wordt ook het risico op te hoge binnentemperaturen in de zomermaanden bepaald.

Onze aanpak

Bij de aanvraag van een energielabel komt een vakbekwame energieadviseur langs om een nauwkeurige opname te doen. De adviseurs van Facilicom Energiemanagement zijn hiervoor opgeleid en bezitten over de eisen om het label te mogen opstellen.

Wat gelijk blijft aan het energielabel dat het valt onder de categorieën (A t/m G). De letter is gekoppeld aan het primair fossiel energiegebruik. A betekent een laag gebruik, bij G wordt een hoog gebruik bedoelt. Voor woningbouw is de categorie A uitgebreid met A+, A++, A+++ en A++++. Bij utiliteitsbouw is het aantal plusjes bij A uitgebreid tot vijf.

Kenmerken

  • Snel en deskundig uitgevoerd
  • NTA8800 gecertificeerde adviseurs
  • Beoordeeld met een 9.1
  • Woningen & Utiliteit
  • Landelijke dekking

Meer weten over NTA8800?                                 Neem contact met ons op

Voordelen NTA8800

De NTA8800 is uitgebreider en gedetailleerder met het inzicht geven in de energieprestatie van een gebouw. De methode sluit aan bij de Trias Energetica: beperken van energiegebruik, zoveel mogelijk hernieuwbare energie en het zo efficiënt mogelijk benutten van fossiele energie.

De NTA zorgt ervoor dat er een methode is voor alle typen gebouwen. Hierdoor is het overzichtelijker en minder complex. Het label is net zoals de eerdere EPC berekening 10 jaar geldig.

Wanneer een energielabel?

  • Altijd bij nieuwbouw
  • Altijd bij transactiemomenten voor bestaande bouw

Nieuws, blogs en cases

Mannen nemen een quickscan af.
Energiemanagement Vastgoedmanagement Facility Management
Blog

Quickscans zijn een effectieve opstap naar duurzaam vastgoedbeheer

Facilicom Solutions helpt: met twee quickscans die een eerste vertrekpunt zijn voor een duurzaam vastgoedbeheer.

energiemanagement
Energiemanagement Facility Management
Nieuws

Hoe overbrug je de kloof tussen denken en doen?

We moeten toegroeien naar een circulaire economie. De facilitaire dienstverleningssector biedt daarvoor mooie kansen. Maar hoe pak je dit succesvol op, op...

Inspecteur bekijkt zonnepanelen
Energiemanagement Vastgoedmanagement Facility Management
Blog

De ‘E’ van BOEI

Inspectie met RVB-BOEI methodiek: effectieve opstap naar duurzaam MJOP.