Duurzaam Doen: van intentie naar beleid en actieplan

Afval scheiden en hergebruiken, plastic producten verminderen, voedselverspilling voorkomen… kortom, meer duurzaamheid op de werkvloer. We moeten toegroeien naar een circulaire economie. De motivatie is er meestal wel en de intentie ook. Maar succesvol en blijvend verduurzamen van facilitaire dienstverlening is niet eenvoudig.

Maar hoe zet je jouw ambities om naar acties die echt impact maken? Hoe veranker je het in je organisatie, in je dagelijkse processen? Met het programma Duurzaam Doen van Facilicom overbrug je de kloof tussen willen/denken en doen.

Verduurzaam facilitaire processen met een integraal programma

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen succesvol en blijvend te verduurzamen?
Neem contact met ons op, dan lichten we toe hoe je structureel kunt verduurzamen.

Neem contact met ons op

Een antwoord op uitdagingen en valkuilen

Wat maakt het zo moeilijk om duurzaamheid te integreren in de facilitaire processen en te borgen? Een complicerende factor is de breedte en de versnippering van de processen die je moet aanpakken. Koffiedik inzamelen, roerstaafjes vervangen… ogenschijnlijk triviale en lastig te managen ‘projectjes’ die niet de ambitie prikkelen. Gedrag is een andere bepalende factor waar moeilijk greep op te krijgen is. Terwijl gedragsverandering voor veel onderdelen van het verduurzamingsproces noodzakelijk is. Het managen van deze ‘zachte’ succesfactor is een uitdaging, zeker op termijn. Op al deze uitdagingen en valkuilen heeft Duurzaam Doen een antwoord.

Je facilitaire processen verduurzamen? Waarom?

Omdat het hoort
Als organisatie neem je je verantwoordelijkheid door bij te dragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen

Omdat het loont
Klanten, medewerkers en andere stakeholders geven meer en meer de voorkeur aan duurzame organisaties

Omdat het moet
Op weg naar een klimaatneutrale samenleving zal de wetgeving om duurzamer te ondernemen almaar strenger worden

Oplossingen voor het brede facilitaire domein in 7 stappen

Om duurzaamheidsmaatregelen te implementeren en te borgen in de organisatie is het 7-stappen programma Duurzaam Doen ontwikkeld. Het programma is gebaseerd op de 10R-ladder voor circulariteit en onderscheidt zich door een structurele, integrale aanpak. Het biedt duurzame oplossingen voor het brede facilitaire domein. Van afvalmanagement tot beveiliging: elk facilitair proces kan worden geïntegreerd in het Duurzaam Doen-programma. Afhankelijk van de aard van je organisatie, je eigen doelstellingen en prioriteiten geef je het programma vorm en leg je accenten. En met de procesbegeleiding zet je ambitie/strategie om in concrete acties.

Het 7-stappen programma voor de transitie naar een duurzame en circulaire facilitaire dienstverlening

Duurzaam Doen

Het 7-stappen programma voor de transitie naar een duurzame en circulaire facilitaire dienstverlening

  • Een heldere visie op duurzaam facility management
  • Aanbevelingen die aansluiten op de focus en visie
  • Inzicht in het huidige verbruik
  • Feedback over het effect van je acties
  • Kennisdeling van duurzame initiatieven in de markt
  • Concreet verbeterplan

Bekijk ook onze hand-out. Hierin hebben we ons programma bondig voor je samengevat.

Meer weten?

Collega's van Facilicom Solutions in overleg

Wil je weten hoe jij de verduurzaming van je facilitaire processen in de bedrijfsvoering kunt verankeren? Neem contact met ons op, dan bellen wij je om de mogelijkheden te bespreken. 

Neem contact met ons op