Energie-audit

De EED (Energy Efficiency Richtlijn) verplicht je om eenmaal per vier jaar de CO2-uitstoot van je gebouwen en de mobiliteit in kaart te brengen. De resultaten geven inzicht in de maatregelen die een gebouweigenaar moet nemen. De energie-audit is alleen van toepassing op grote organisaties. Voldoen aan de vierjaarlijkse verplichting kost tijd en geld en vraagt specifieke expertise. Facilicom Energiemanagement adviseert hoe je efficiënt en op de juiste manier gebouwen compliant maakt.

Efficiënt energie-auditen in 4 stappen

  • Opstellen van een plan van aanpak, inclusief alle informatie die je nodig hebt voor een EED
  • Pandopnames doen
  • Analyseren van de informatie en de panden
  • Opstellen van het energie-auditrapport en indienen bij de RVO

Met het overzichtelijke vierstappenplan heb je zekerheid dat je ruim voor de deadline aan je EED-plicht voldoet. Zonder stress, zonder vragen. En met een op jouw locatie toegesneden advies over optimalisatiemogelijkheden.

Facilicom Energiemanagement ontzorgt je in alle vier de stappen. Onze hulpmiddelen en werkwijze zijn toegesneden op de eisen van de EED.

Neem contact met ons op   Meer weten over de Energie-audit?

De auditplicht voor de EED geldt voor 3 typen organisaties:

  • meer dan 250 fte
  • meer dan € 50 miljoen jaaromzet en € 43 miljoen (jaarlijkse) balanstotaal

Met de energie-audit heb je zwart op wit wat je bedrijf of organisatie aan CO2 uitstoot, zowel door het gebouw als door de mobiliteit. Ook geeft de audit helderheid over maatregelen om je footprint te verlagen. Facilicom Energiemanagement neemt die verantwoordelijkheid uit handen.

Onze Erkende Maatregelen Scan (EMS) inventariseert exact:

  • welke maatregelen je in je gebouw(en) moet nemen
  • wat de kosten zijn
  • wat de baten zijn
Afbeelding van Monica Gaastra

Wat kunnen onze denkers met daadkracht voor jou betekenen?

We gaan graag het gesprek aan. 

Stuur Monica Gaastra een e-mail