Analyse meetdata

Effectief energie besparen kan pas als je continu verbruikscijfers in beeld hebt. Aan de technische mogelijkheden ligt het niet: slimme energiemeters zijn tegenwoordig op afstand uitleesbaar. Alle data krijg je dus al kant en klaar gepresenteerd. Maar heb je binnen je organisatie ook de mogelijkheden om energiegegevens te analyseren en te interpreteren? Facilicom Energiemanagement wel: met de E-Analyzer en de Bespaarapp.

Verbruiksgegevens worden pas waardevol als je die kunt analyseren. En als je verschillende scenario’s naast elkaar kunt leggen. Precies wat intelligente tools als de E-Analyzer mogelijk maken. Zo kun je vergelijkingen maken tussen verschillende meetmomenten. Bijvoorbeeld: hoeveel bedraagt het energieverbruik op zondagen en in het weekend? En hoe verhouden die cijfers zich ten opzichte van werkdagen? Meetdata kun je zelfs heel gedetailleerd onder de loep leggen met de uitgebreide functionaliteiten om verder in te zoomen.

Neem contact met ons op    Meer weten over analyse meetdata?

Het energieverbruik efficiënt registreren en bewaken met het EBS

Energiebesparende maatregelen nemen is een continuproces van meten, registreren en bewaken. Met het Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) van Facilicom Energiemanagement heb je de tool in handen om overzicht te houden. In één systeem vind je alle data terug van slimme meters op je locatie en het gebouwbeheersysteem. Koppel er de Bespaarapp aan en je krijgt ook notificaties als het energieverbruik afwijkt van normaal.

Wat doet een EBS?

Met het EBS kun je de energie-efficiency van installaties borgen: die voor koeling, ruimteverwarming en ventilatie. Continu meet, registreert en bewaakt het systeem de energiestromen in je gebouw. Daarvoor koppelt Facilicom Energiemanagement het EBS aan de slimme meters en het gebouwbeheersysteem.

Neem direct maatregelen: met de Bespaarapp

Maximaal rendement behalen met een energieregistratie- en bewakingssysteem? Maak dan gebruik van de bijbehorende Bespaarapp van Facilicom Energiemanagement. Constateert het EBS een afwijking ten opzichte van de ingestelde waarde? Dan krijg je automatisch een notificatie.

Het gebruik van een EBS om je energieverbruik te registreren en te bewaken is in veel gevallen verplicht. De overheid heeft 6 sectoren aangewezen die het systeem moeten toepassen:

  • kantoren
  • onderwijs
  • sport en recreatie
  • restaurants
  • detailhandel
  • gezondheidszorg

Het EBS is ook opgenomen in de lijst van Erkende maatregelen energiebesparing die de overheid heeft opgesteld. Die lijst geldt voor locaties die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas gebruiken.

Afbeelding van Monica Gaastra

Wat kunnen onze denkers met daadkracht voor jou betekenen?

We gaan graag het gesprek aan. 

Stuur Monica Gaastra een e-mail