Duurzaamheid

Een betere, duurzame wereld voor iedereen

Mensen willen plezierig en onbezorgd werken, wonen, recreëren en leren. Waar en hoe zij dit doen, bepalen zij zelf. Trigion creëert veiligheid en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een onbezorgd leven. Trigion wil óók bijdragen aan een betere, duurzame wereld voor iedereen. Dit doen we door in onze bedrijfsvoering prominent aandacht te besteden aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Deze zeventien doelen gaan over de grote opgaven waar we wereldwijd voor staan: welvaart, gelijkheid, klimaatverandering, vrede en rechtvaardigheid. Als onderdeel van Facilicom Group, ziet Trigion volop kansen om vanuit onze medewerkers en organisatie, met klanten en partners, samen te werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen.

Onze doelen

In 2020 ondertekende Facilicom Group, uit naam van de gehele organisatie, de SDG Charter van SDG Nederland. Met onze deelname laten we zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen om te verduurzamen én komen samen met onze klanten, leveranciers en partners in actie. Onze focus ligt vooral op Sustainable Development Goals 3, 8 en 11: goede gezondheid en welzijn, waardig werk en economische groei, en duurzame steden en gemeenschappen.