De voordelen van BIM

Voordelen van BIM in het bouwproces

Door slim gebruik te maken van de BIM-processen worden in een vroeg stadium alle ontwerpbesluiten gemaakt binnen het 3D model. Door vroegtijdig problemen te signaleren en op te lossen worden tijdens de uitvoering minder bouwfouten gemaakt. Omdat het ontwerp sneller ‘bouwklaar’ is worden kostbare ontwerpwijzigingen tot een minimum beperkt.

Ontwerpwijzigingen zijn in de uitvoeringsfase financieel nu eenmaal kostbaarder dan tijdens de ontwikkeling van het plan.

Alle partijen binnen het project plukken hier de vruchten van. De kans op faalkosten worden door het gebruik van BIM met 5-10% gereduceerd ten opzichte van een traditioneel bouwproces.

Omdat alle partijen met dezelfde geometrische gegevens, hoeveelheden en materialen in het centrale 3D model werken wordt de samenwerking bevorderd. Door hoog in te zetten op de onderlinge coördinatie behoren afwijkingen tussen verschillende partijen tot het verleden. Hierdoor worden problemen vroegtijdig gesignaleerd, faalkosten verminderd en de bouwtijd verkort. Tevens krijgen opdrachtgevers eerder inzicht in het beoogde eindresultaat door het meekijken binnen het 3D model.

Bouw Informatie Model - 3D BIM bij Breijer

Na oplevering van het bouwproces zal het 3D model worden gebruikt tijdens de exploitatiefase. Hiervoor dient nog wel een dataverrijking te worden gedaan. Informatie zoals productinformatie, gebruikshandleidingen en onderhoudsvoorschriften worden aan de 3D componenten gekoppeld.

Daarnaast is het mogelijk om de koppeling tussen het BIM model en een MJOP te maken. Zo ontstaat er één centrale database van het gebouw met alle relevante informatie tijdens de exploitatie.
In het BIM model wordt de onderhoudsgeschiedenis bijgehouden zodat de database altijd actueel blijft en de laatste stand van zaken weergeeft.

Benieuwd naar de mogelijkheden van BIM voor uw project?

Doelstellingen hebben een grote impact op de inrichting van de BIM processen. Indien het model slechts wordt gebruikt tijdens de ontwerpfase, om inzicht in het ontwerp te krijgen, volstaat een ‘uitgekleed’ model. Het model zal op een andere manier gebruikt worden wanneer ook de realisatie en/of exploitatiefase middels BIM worden ingericht.

Het toepassen van BIM is niet alleen interessant tijdens de realisatie maar ook tijdens de exploitatie. Waar de faalkosten tijdens de realisatie met 5-10% kunnen worden teruggebracht levert het de klant (de gebruiker) een samenhangende database op met alle informatie die benodigd is tijdens de volledige levensduur van het gebouw.

Meer info

Gebouwautomatisering uitbesteden aan de specialisten van Breijer.

Wil je meer weten over de voordelen van BIM?

Neem contact met ons op en wij vertellen je hier graag meer over. 

Neem contact met ons op