De doelstellingen van BIM

Om de doelstellingen van het Bouw Informatie Model (BIM) te definiëren zal per project een inventarisatie gedaan moeten worden van de gezamenlijke wensen om deze doelstellingen helder te krijgen. Deze doelstellingen hebben een grote impact op de inrichting van de BIM processen. Indien het model slechts gebruikt tijdens de ontwerpfase, om inzicht in het ontwerp te krijgen, volstaat een ‘uitgekleed’ model. Het model zal op een andere manier gebruikt worden wanneer ook de realisatie en/of exploitatiefase middels BIM worden ingericht.

Deze projectdoelstellingen worden tijdens een BIM kick-off geformuleerd en vastgelegd in het BIM protocol. Hier sluiten alle betrokken partijen bij aan, eventueel per fase.

  Bouw Informatie Model - 3D BIM bij Breijer

  Breijer hanteert op projectbasis de volgende doelstellingen door het gebruik van BIM:

  • Verbeteren van de efficiëntie van het bouwproces;
  • Uniformeren van informatie van de projectpartners op basis van NLRS;
  • Centrale en leidende positie BIM model binnen projectorganisatie;
  • Optimalisatie van (geometrische) informatie die leidend is tijdens ontwerp- en realisatiefase;
  • Optimalisatie van (gebouw) informatie ter ondersteuning van de realisatie- en exploitatiefase;
  • Gebruik van zowel Gesloten BIM als Open BIM is mogelijk.

  Breijer hanteert intern de volgende doelstellingen door het gebruik van BIM:

  • Verbeteren van efficiëntie van bedrijfsprocessen en uniformeren over de bedrijfsonderdelen heen;
  • Ondersteunen van de implementatie van het huidige en toekomstige strategisch beleid (de investeringen in het BIM moeten bijdragen aan de integratie van de bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige disciplines en bedrijven en de incorporatie van de andere facilitaire diensten van Facilicom).

  Benieuwd naar de mogelijkheden van BIM voor uw project?

  Door slim gebruik te maken van de BIM-processen worden in een vroeg stadium alle ontwerpbesluiten gemaakt binnen het 3D model, waardoor kostbare ontwerpwijzigingen tot een minimum worden beperkt. Door vroegtijdig problemen te signaleren en op te lossen worden tijdens de uitvoering minder bouwfouten gemaakt.

  Het toepassen van BIM is niet alleen interessant tijdens de realisatie maar ook tijdens de exploitatie. Waar de faalkosten tijdens de realisatie met 5-10% kunnen worden teruggebracht levert het de klant (de gebruiker) een samenhangende database op met alle informatie die benodigd is tijdens de volledige levensduur van het gebouw.

  Meer info