De besparingen van BIM

Het toepassen van BIM is niet alleen interessant tijdens de realisatie maar ook tijdens de exploitatie. Waar de faalkosten tijdens de realisatie met 5-10% kunnen worden teruggebracht levert het de klant (de gebruiker) een samenhangende database op met alle informatie die benodigd is tijdens de volledige levensduur van het gebouw.

Door de 3D weergave van de geometrische componenten krijgt de klant in het ontwerpproces een goed beeld van wat hij kan verwachten van het bouwwerk. Tevens hebben alle uitvoerende partijen diepgaand inzicht in de te realiseren objecten. Denk aan de afstemming van sparingsopgave in een 3D model.

Deze manier van ‘samenwerken’ in plaats van ‘samen werken’ zorgt voor helderheid tijdens de realisatiefase. Ontwerpfouten worden vroegtijdig gesignaleerd en opgelost.

Bouw Informatie Model - 3D BIM bij Breijer

Een goede voorbereiding is het halve werk

Door het koppelen van data aan de geometrische componenten ontstaat er een actuele database (BIM) van het bouwwerk. Tijdens de exploitatiefase dient het BIM als naslagwerk en leidraad voor onderhoud in de breedste zin van het woord. Zowel correctief (storingen) als preventief (MJOP) worden in het BIM bijgehouden en verwerkt.

Benieuwd naar de mogelijkheden van BIM voor uw project?

Door slim gebruik te maken van de BIM-processen worden in een vroeg stadium alle ontwerpbesluiten gemaakt binnen het 3D model, waardoor kostbare ontwerpwijzigingen tot een minimum worden beperkt. Door vroegtijdig problemen te signaleren en op te lossen worden tijdens de uitvoering minder bouwfouten gemaakt.

Doelstellingen hebben een grote impact op de inrichting van de BIM processen. Indien het model slechts wordt gebruikt tijdens de ontwerpfase, om inzicht in het ontwerp te krijgen, volstaat een ‘uitgekleed’ model. Het model zal op een andere manier gebruikt worden wanneer ook de realisatie en/of exploitatiefase middels BIM worden ingericht.

Meer info