Missie & visie

Organisaties willen excelleren. Dat lukt alleen als medewerkers het beste van zichzelf geven. Wij geloven dat we uw organisatie daarbij kunnen helpen. En wel met een excellente technische én facilitaire ondersteuning. Want technische en facilitaire diensten dragen in belangrijke mate bij aan het welbevinden van mensen en daarmee aan hun presteren.

Visie & missie bij Breijer.

Dat is ook vastgelegd in de missie van Breijer:

 

'We willen de meest gewaardeerde werk- en leefomgevingen creëren, blijvend en voor iedereen'

Dat is niet nieuw! Dat deed Breijer al met hard services. En Facilicom Solutions met soft services. Steeds vaker werkten we samen om soft en hard services niet alleen te combineren, maar vergaand te integreren. Bijvoorbeeld bij PPS-projecten en bij klanten in de domeinen wonen, werken, leren, zorgen. Allemaal uiterst succesvolle contracten die bewijzen dat integraliteit in alle lagen van de facilitaire organisatie de toekomst is. Dat is Breijer: totaal integraal!