Blog | Vloeronderhoud in het onderwijs, hogeschoolwerk voor schoonmakers

Toen ik veertig jaar geleden het vak inrolde, was vloeronderhoud in scholen oneerbiedig gezegd echt vakantiewerk: mooie opdrachten om de stille zomermaanden door te komen. Veel scholen hadden we niet als klant, Gom Onderwijs bestond nog niet als aparte business unit, laat staan dat we de sectorspecialist waren die we nu zijn. In veertig jaar is er veel veranderd. ‘Vakantiewerk’ is het groot onderhoud van de vloer in onderwijsinstellingen al lang niet meer. Eerder hogeschoolwerk. Want langzamerhand komen we voor grote uitdagingen te staan in die zes weken zomervakantie.

Richard Pronk, man met bril en overhemd

Richard Pronk

Een aanslag op onze capaciteit

Die weken staat er voor Gom Onderwijs 900 duizend vierkante meter vloer op het programma om te conserveren. Omdat dat u waarschijnlijk weinig zegt: 180 voetbalvelden, spreekt dat meer aan? Dat 180 velden een enorme aanslag zijn op onze personele capaciteit, is niet eens het grootste probleem. Op tijd beginnen met plannen (in maart is de planning al rond), onze vaste onderaannemers instrueren en iedereen op het hart drukken búiten die weken vakantiedagen op te nemen. Zitten we dan nog knel, dan wijken we uit naar andere vakanties, zoals de herfst- of kerstvakantie.

De horrorzomer van 2018

Waar we minder invloed op hebben, zijn de weersomstandigheden. De horrorzomer van 2018 - laat ik dat woord maar even gebruiken - maakte het werk soms nagenoeg onmogelijk. Die vloer strippen gaat nog wel, maar het aanbrengen van waslagen geeft dan grote problemen. De waslaag hecht niet of er ontstaan ontsierende strepen. We zijn die weken doorgekomen door te improviseren met een team dat cum laude is geslaagd voor het vak Flexibiliteit. Als het niet anders kon, begonnen we om vijf uur ‘s morgens. Liep de temperatuur in school te hoog op, dan gingen we eerst de vloer in een andere school strippen. Was vorig jaar een incident? Ik weet het niet, met de opwarming van de aarde.

Blijven we polymeren lozen?

Ander probleem: het conserveren heeft impact op het milieu. De oude waslaag van onze 180 voetbalvelden is echt niet het enige wat er in zes weken door het riool gaat. Doen we dat gewoon nog, in deze hoeveelheid polymeren lozen in deze tijd? Wat mij betreft niet. Je hebt tegenwoordig alternatieven als Iwax of Carefree van Diversey. Niet langer meer groot onderhoud, maar dagelijks onderhoud.

Sommige adviesbureaus blijven ‘old school vloeronderhoud’ voorschrijven in hun bestekken

Prachtuitvindingen zult u zeggen (en dat zijn het ook), maar waarom doen jullie dat niet? Wij willen wel. Maar ik kijk ook met een schuin oog naar diverse adviesbureaus die bestekken maken en ‘old school vloeronderhoud’ blijven voorschrijven. En laten we in ieder geval een ‘onderhoudsboekje’ voor schoolvloeren verplicht stellen, zodat het altijd duidelijk is wat de laatste beurt is geweest. Is die onderhoudshistorie nu niet bekend, dan ga je automatisch die vloer recoaten terwijl topcoaten ook goed was geweest.
 
Wat dat betreft kunnen we als branche ons huiswerk nóg beter doen. Genoeg om van te leren. Maar goed, daar zit je voor op school, toch?
 

Richard Pronk
productgroep manager facilitaire services en vloeren
Gom Specialistische ReinigingHet blog van Richard is eerder gepubliceerd op Service Management.