Blog | Visueel, hygiënisch én belevingsschoon: kwaliteit op drie niveaus

Sinds enkele weken zijn we in staat om onze schoonmaak naar een nog hoger niveau te tillen. Natuurlijk leveren we al kwaliteit. Net als velen in de branche voldoen we met de VSR-meetsystematiek al aan de opgestelde kwaliteitseisen. Aan deze visuele inspectie hebben we nu twee meetinstrumenten toegevoegd. Het ene instrument meet hygiëne, de ander de beleving van schoonmaak.

drie overlappende blauwe cirkels met de woorden visueel, beleving en hygiënisch,met in het midden een kleinere witte cirkel met het woord kwaliteit

Het VSR-meetsysteem stelt de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud volgens objectieve technische criteria vast. De methode richt zich op de visuele controle van de vooraf opgestelde kwaliteitseisen, zoals vingertasten en koffievlekken. Als we ons aan de VSR-normen houden, voldoen we aan het contract en de operationele uitvoering.

Maar hoe zit het met hygiëne? En met de beleving van de eindgebruikers? We willen als Gom ook die aspecten adequaat meten zodat we maximale kwaliteit kunnen leveren. De nieuwe meetinstrumenten maken dat mogelijk. Vanaf nu kunnen we onze klanten dan ook de unieke drie-eenheid ‘Visueel - Hygiënisch - Beleving’ aanbieden. Klanten weten dat of iets schoon is nog niet betekent dat gebouwgebruikers het als schoon ervaren. Met de nieuwe meetinstrumenten geven we een waardevol, completer inzicht.

Hygiënisch schoon

Met name in de zorg is hygiëne essentieel. Zo willen we voorkomen dat patiënten een zorginfectie oplopen, bijvoorbeeld als gevolg van een bacterie. Hygiënisch schoon betekent in de zorg dus veiliger. Daar voelen wij ons binnen het resultaatgebied voor verantwoordelijk. We zijn dan ook blij dat we met de ATP-meetmethode nu een objectieve en wetenschappelijk gekwalificeerde meetmethode hebben waarmee we kunnen controleren of elementen niet alleen visueel maar ook hygiënisch schoon zijn.

 

Schoonbeleving

Beleving van eindgebruikers is overal een hot topic; in de zorg, het onderwijs en in het bedrijfsleven. Dat zien we terug in de wensen van onze klanten; gebouwen en ruimtes moeten niet alleen schoon zijn, gebruikers moeten het ook als schoon ervaren. Maar hoe meet je schoonbeleving? Daarvoor hebben we een nieuw meetinstrument in gebruik genomen: de objectieve vragenlijst Cleanliness Perception Scale (CPS).

Onderzoek naar CPS als meetinstrument voor schoonbeleving

Martijn Vos heeft, verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen, het CPS in 2019 ontwikkeld. Het meetinstrument richt zich met de vragenlijst op drie dimensies: schoon, frisse geur en opgeruimd.

In 2020 deed de Hanzehogeschool onder de noemer ‘Management of optimal cleanliness experience’ onderzoek naar het managen van schoonbeleving. Hier kon Gom haar expertise toevoegen en werden we onderzoekspartners.

CPS bleek inderdaad de beste manier voor het meten van schoonbeleving. Dat werd bevestigd tijdens de pilot die we in 2021 twee maanden lang draaiden op de Groningse hogeschool. Studenten en andere gebouwgebruikers konden in die periode een enquête invullen en zo aangeven hoe ze de schoonmaak ervaarden.

Eerste implementatie van CPS

De meetresultaten van CPS bieden ons als schoonmaakdienstverlener handvatten voor gerichte interventies zodat we onze kwaliteit ook op het gebied van beleving kunnen verbeteren. Daarom hebben we de verdere ontwikkeling en de implementatie van CPS na de onderzoeksfase overgenomen van de Hanzehogeschool.

We hebben nog wat kleine verbeteringen in de vragenlijst doorgevoerd, toen was het instrument klaar voor ingebruikname. Natuurlijk kreeg de Groningse hogeschool de primeur. Van 13 juni t/m 8 juli deden we in vier onderwijsgebouwen CPS-metingen. Binnenkort gaan we de resultaten analyseren. Afhankelijk daarvan en van de wensen van het onderwijsinstituut voeren we daarna interventies door in ons schoonmaakwerk. Zo kunnen we onze dienstverlening aan de Hanzehogeschool nog verder optimaliseren!

Verdere uitrol

portretfoto van Dirk van Hedel

Tijdens de CPS-belevingsmetingen op de Hanzehogeschool hebben we continu bijgeleerd.  De CPS-methode maakt onze integrale kwaliteitsmethodiek ‘Visueel - Hygiënisch - Beleving’ compleet. We verwachten dat we deze vorm van belevingsmetingen - mét passende interventies - daarom ook snel in andere sectoren gaan toepassen. Zo krijgen we maximaal zicht op onze prestaties en kunnen we met gerichte interventies nog beter voldoen aan de wensen en behoeftes van eindgebruikers. Deze data en informatie helpt ons om de kwaliteitsbeleving bij klanten (nog) verder te verhogen.

 

 

Dirk van Hedel
business performance manager Gom Schoonhouden