Blog | Flexibiliteit, het nieuwe vak in het onderwijs

Daar sta je dan als kersverse directeur van de business unit Onderwijs. Waar het normaal gesproken een wisseling van de wacht zou zijn, stapte ik 1 juni een onderwijslandschap in dat compleet is veranderd. In een paar maanden tijd is niets meer vanzelfsprekend, zowel in het primair onderwijs als het voortgezet en hoger onderwijs. Inwerken werd vooral improviseren. Maar voor mij heeft die coronastart - los van al het persoonlijke leed, begrijp mij goed - ook een lichtpuntje gehad. Want het is mij meteen duidelijk wat de meerwaarde is van een schoonmaakbedrijf als Gom. Een schoonmaakbedrijf dat onderwijs als een aparte sector benadert - en daar ook naar handelt.

En handelen, dat was wel aan de orde vanaf half maart. Voor alles waarmee de business unit Onderwijs werd geconfronteerd lag natuurlijk geen pasklaar draaiboek klaar. Afschalen. Werkprogramma’s omgooien. Nalooprondes voor touchpoints inplannen. Middelen en materialen bestellen, zoals desinfectiegels en -zuilen. Periodieke werkzaamheden naar voren halen. Maar ook medewerkers opnieuw instrueren op basis van de coronarichtlijnen. En daarna weer opschalen, toen het basisonderwijs weer van start ging. Het enige waar we op terug konden vallen was flexibiliteit. Flexibiliteit van opdrachtgever richting Gom Onderwijs maar ook van Gom Onderwijs richting medewerkers. En andersom, want we hebben veel gevraagd van onze mensen.

een portretfoto van Jeroen Hofmeester, business unit directeur Gom Onderwijs

Jeroen Hofmeester, business unitdirecteur Gom Onderwijs

Op zo’n moment merk je waarom sectorspecialisatie loont. Of eigenlijk sub-sectorspecialisatie, want binnen het onderwijs verschillen primair onderwijs, voortgezet en hoger onderwijs heel sterk. Alleen als je snapt waar een onderwijsinstelling mee wordt geconfronteerd, kun je er goed op inspelen. Op elke school heeft corona impact, maar op elke school is die impact anders. En elke school neemt weer andere maatregelen, zoals ik zelf ondervind als ik mijn dochter verplicht bij de nooduitgang van haar basisschool moet afzetten.
 
Van corona zijn we voorlopig nog niet af. Maar als die sectorspecialist kunnen we ook de volgende uitdagingen aan. Die komen er na de zomervakantie. Ik noem maar het schoonmaken in verouderde schoolgebouwen met smalle gangen, waar anderhalve meter afstand een probleem wordt. En het verouderde sanitair, dat nu nóg meer een pijnpunt is. De slechte ventilatie in veel scholen haalde ook al de media. Als die voorspelde tweede golf in oktober arriveert, kan een schoolgebouw ineens een superspreadlocatie worden. Ik hoop van harte dat het zover niet komt. Maar ook dan grijpen we weer terug op onze flexibiliteit.
 
Die meerwaarde van Gom als sectorspecialist blijft niet beperkt tot schoonmaak. Als je zo dicht op de business van je opdrachtgever zit, kun je ook verder denken. In het primair onderwijs rollen we een lesprogramma uit om kinderen meer bewust te maken van hygiëne en schoonmaken. Hoe was je je handen goed? Waarom moet je het toilet altijd doortrekken als je geweest bent? En waarom is de schoonmaker zo blij als jullie aan het eind van de dag de stoeltjes op de tafeltjes zetten?
 
In het mbo en het hbo zijn we ook meer dan die schoonmaker. We ontvangen stagiaires met open armen om hen duidelijk te maken hoe de praktijk eruit ziet. We laten studenten serieus onderzoek doen om het antwoord te krijgen op echte vragen uit de praktijk. We dragen bij aan onderwijsprogramma’s, we wisselen kennis uit met docenten om hen feeling te laten houden met de werkvloer.
 
Het is een hectische ‘inwerkperiode’ geweest. Maar wel leerzaam. En inspirerend. Ik weet zeker dat we iets bewijzen in coronatijd. Het bewijs dat je als sectorspecialist in goede tijden én in slechte tijden het verschil kunt maken.


 
Jeroen Hofmeester
business unit directeur Gom Onderwijs