Blog | 100 duizend vacatures in de zorg vragen vernieuwende oplossingen

Uit onderzoek bij onze klanten weten we dat zorgmedewerkers maar een beperkt deel van hun tijd aan een primaire zorgtaak besteden. Op woongroepen ligt het percentage bijvoorbeeld slechts rond de 30 à 40%. De rest? Boterhammetje smeren, spelletje doen, wandelingetje maken, toezicht houden en administratie. Héél nuttig werk als u het mij vraagt. Maar dit zijn geen taken die expliciet bij een zorgmedewerker horen. Kan dat niet anders, met het sluimerende personeelstekort in de zorg in het vizier? Wij denken van wel.  

Getallen van 100, 125 duizend medewerkers die de zorgsector de komende jaren tekort komt, gaan er rond. Schrikbarende cijfers. Op de huidige wijze doorgaan is geen optie om dat gapende personeelsgat op te vullen. Functies, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden moeten slimmer worden ingericht en waar nodig  worden herverdeeld of opgesplitst.
 
Het rapport uit 2018 van het ministerie van VWS ‘Anders werken in de zorg’ reikt twee belangrijke instrumenten aan om de inzet van zogverleners te optimaliseren: taakherschikking en job-carving. Taakherschikking en job-carving dragen bij aan de inzet van de juiste zorgverlener op de juiste plek. Deze ontwikkeling biedt ons en onze opdrachtgevers veel kansen. De niet-zorgtaken zijn namelijk in te vullen door onze organisatie. 
 
Binnen Facilicom Group, waar Gom onderdeel van is, doen we al aan bredere faciltaire oplossingen in de zorg. Albron heeft een kookdame die bij opdrachtgevers een maaltijd bereidt, samen met cliënten. Medewerkers van Gom Zorg nemen nu al her en der huishoudelijke taken over van zorgpersoneel. Dan is het nog maar een kleine stap naar de inzet van een breder facilitair totaalconcept. Als integrale dienstverlener kunnen we zorgprofessionals nog verder ontlasten.

Geoffrey Nouws 800x450

Geoffrey Nouws, branchemanager innovatie Gom Zorg

Een huiskamerondersteuner die alle niet-zorgtaken op zich neemt op woongroepen. Servicehosts, voor meer gastvrouwachtige werkzaamheden. Een handyman die hand- en spandiensten verleent. Technologische oplossingen die bijdragen aan verlichting voor de zorg, zoals de Zorgcentrale: nachtzorg op afstand. Mogelijkheden genoeg om flexibel in te spelen op de wens van iedere opdrachtgever, want per situatie zal het maatwerk blijven.
 
Bij zoveel vacatures in de zorg draagt het eraan bij dat de werkdruk bij het zorgpersoneel afneemt. En daarnaast: voor alle partijen betekent het winst. Letterlijk. Eerste berekeningen laten zien dat het overnemen van taken financieel aantrekkelijk is voor opdrachtgevers. Het overdragen van niet-zorggerelateerde taken aan Gom Zorg draagt niet alléén bij aan kostenbesparing. Met de inzet van servicehosts, huiskamerondersteuners of handymannen kunnen klanten zich optimaal richten op hun corebusiness: het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg aan cliënten en bewoners.
 
Wij faciliteren een omgeving waarin de zorg zich kan richten op die optimale zorg. Want dat is namelijk ónze corebusiness: het faciliteren van een optimaal schone leefomgeving. Het inzetten van onze expertise op facilitair gebied draagt daarom bij aan betere zorg voor de cliënten.
 
Een vernieuwende manier van denken om de zorg beter te ondersteunen. Met zoveel zorgvacatures én het belang ervan voor onze maatschappij zullen we met oplossingen moeten komen voor de uitdagingen in die sector. Voor de zorgsector zie ik meer dan genoeg mogelijkheden. Wat houdt ons tegen?
 
 
Geoffrey Nouws
senior accountmanager Gom Zorg