Mobiel banditisme blijft een issue voor winkeliers

Uit onze Retail Security Benchmark 2021 blijkt dat mobiel banditisme een belangrijk issue is voor winkeliers.

Deelnemers in het onderzoek geven aan dat zij matig tot groot risico lopen (61%) om met dit fenomeen geconfronteerd te worden. Ze geven aan dat mobiel banditisme grote impact heeft (77%) op de organisatie. Een ruime meerderheid van de deelnemers geeft aan vaak geconfronteerd (89%) te worden met vormen van mobiel banditisme.

Hieronder een inventarisatie rond het thema dat inzicht geeft in een aantal onderwerpen:

  • Achtergronden mobiel banditisme
  • Taskforce en integrale aanpak
  • Tech & human sensing voor vroegtijdige signalering 

Krachtenbundeling in strijd tegen mobiele bendes

Mobiel banditisme is een fenomeen waarbij rondreizende, internationale groepen criminelen zich bezighouden met (gewelddadige) delicten, zoals diefstal, overvallen en inbraak. Hoewel het fenomeen mobiel banditisme al eeuwenlang bestaat is in de afgelopen jaren grote bezorgdheid gerezen over de toename van het aantal bendes.

Taskforce Mobiel Banditisme

Sinds juli 2018 is een Taskforce Mobiel Banditisme ingesteld die als doelstelling heeft Nederland onaantrekkelijk te maken voor deze bendes door hen steviger aan te pakken. In deze taskforce werken het OM, politie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ministerie van Justitie en Veiligheid, Detailhandel Nederland (DHN) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) samen aan een integrale aanpak.

Actieprogramma taskforce

Het actieprogramma van de taskforce is geënt op het barrièremodel mobiel banditisme. Met dit barrièremodel kunnen gemeenten en andere veiligheidspartners de werkwijze van mobiele bendes in kaart brengen. In dit model wordt de werkwijze van mobiele bendes onderscheiden in zeven fasen (voorbeeld delictpleging). Daarnaast worden vier categorieën maatregelen onderscheiden die van belang zijn bij de aanpak van mobiel banditisme (voorbeeld opsporing en vervolging). De maatregelen in het actieprogramma zijn over deze fasen en categorieën verdeeld.

Lees meer

Vroegtijdige signalering van mobiele bandieten

In opdracht van de Taskforce Mobiel Banditisme hebben Bureau Beke en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geïnventariseerd hoe sensoren gebruikt kunnen worden bij het ontmoedigen, tegengaan en aanpakken van mobiele bendes. Uit de inventarisatie ‘Vroegtijdige signalering van mobiele bandieten’ blijkt dat naast technologische hulpmiddelen vooral menselijke sensoren een grote rol kunnen spelen om afwijkend gedrag van mobiele bendes te herkennen. Hiervoor is het wel belangrijk dat de samenwerking tussen publieke en private partijen verbetert.

Lees meer

Meer weten over mobiel banditisme?

Nieuwsgierig hoe Trigion aansluit op de aanpak van mobiel banditisme in Nederland? Hoe we jouw winkel(s) kunnen wapenen tegen dit hardnekkige fenomeen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking of offerte.