Publieke sector

Kies je voor Trigion, dan kies je voor:

 • Rijke geschiedenis door ruim 100 jaar kennis en ervaring in de NL Veiligheid
 • Unieke combinatie van beveiliging met toezicht en handhaving
 • Unieke combinatie van beveiliging met verkeer en logistiek voor maximale bereikbaarheid
 • Actief voor landelijke en regionale overheden, ook in het private domein
 • Full service provider en partner voor toezicht- en handhavingsorganisaties
 • Landelijk actief binnen diverse veiligheidsregio’s

Hoe gedragen we ons in de publieke ruimte?

Hoe gedragen we ons in de publieke ruimte? Welke maatregelen heeft jouw gemeente getroffen om naleving van wet- en regelgeving te handhaven?  De overheid heeft als taak om Nederland leefbaar en veilig te houden. De rijksoverheid verpakt uitgangspunten in wet- en regelgeving die gemeenten uiteindelijk vertalen naar gemeentelijke verordeningen of Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

Regulering leidt niet automatisch tot het gewenste gedrag

Regulering leidt niet automatisch tot het gewenste gedrag van mensen, daarvoor is altijd een bepaalde mate van toezicht en handhaving nodig. Hoe organiseer je dit in de breedte van het veiligheidsdomein? Of binnen specifieke onderdelen zoals (nautische) mobiliteit, milieu, horeca en evenementen, etc?

Ondersteuning in diverse handhavingsdomeinen

Met diverse vormen van dienstverlening ondersteunt Trigion publieke toezicht- en handhavingsorganisaties om de leefbaarheid en veiligheid in jouw gemeente te bevorderen. Hieronder een aantal handhavingsdomeinen waarin we actief zijn.

 • Toezicht en handhaving parkeren
 • Regulering drank- en horecawet
 • Toezicht en handhaving milieu

Betrokken specialisten \ beschikken altijd over de juiste kwalificaties en ervaring, eventueel over aanvullende bevoegdheden. Dienstverlening in het kader van toezicht en handhaving vindt altijd plaats onder regie en eindverantwoordelijkheid van overheden.

Publieke sector vraagt om duurzame partner in veiligheid

Je bent op zoek naar een partner die inzicht geeft in veiligheid binnen jouw gemeente? Een partner die de mens centraal stelt in (het gevoel van) veiligheid? Een partner die je helpt met toegangsvraagstukken en het monitoren en beïnvloeden van mensstromen?

Meer info

Jigseye thematiek
 • We onderscheiden ons in de menselijke factor in het veiligheidsdomein. Dat doen we mét mensen en vóór mensen, altijd in de combinatie die past bij jouw organisatie. Lees meer >
 • We komen met integrale oplossingen waarin menskracht wordt gecombineerd met techniek. Lees meer >
 • We voegen (data) intelligentie toe aan integrale oplossingen en bieden een totaalperspectief op veiligheid. Lees meer >
 • Naast toegangsvraagstukken hebben we ons gespecialiseerd in crowd management, het optimaal lokaliseren en monitoren van mensstromen. Lees meer >

Toezicht in het publieke domein

Als partner in veiligheid voorziet Trigion overheden van alle bekende vormen van toezicht en handhaving. Steeds vaker doen we dat met integrale oplossingen, waarin menskracht wordt gecombineerd met techniek en (data) intelligentie.

Meer info

Ook interessant

COVID-19 zorgt voor grote uitdagingen

Als partner van diverse overheden en andere stakeholders in de veiligheidsketen zien we dat COVID-19 zorgt voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld als het gaat om toezicht op naleving RIVM richtlijnen of handhaving op de lokale APV.

Ondersteuning via coronabanen

Om toezicht- en handhavingsorganisaties te ondersteunen stelt het kabinet een specifieke uitkering (SPUK) beschikbaar aan gemeenten voor tijdelijke coronabanen. Hiermee kunnen extra tijdelijke ‘coronabanen’ op het gebied van toezicht en handhaving gecreëerd worden.

Eén ondersteuner op 5.000 inwoners

Bij de inschatting van de vraag is uitgegaan van de vuistregel van één ondersteuner op de 5.000 inwoners, naar analogie van de norm voor wijkagenten. Zowel het Veiligheidsberaad als de VNG geven aan dat dit aantal ondersteuners een reële inschatting is van de tijdelijke behoefte aan extra toezichthouders.

Toezichthouders Trigion

Als partner in veiligheid kunnen we ondersteuning bieden, bijvoorbeeld met inzet van toezichthouders. Steeds meer gemeenten doen een beroep op ons voor toezicht rond COVID-19 test- en vaccinatielocaties of in de publieke ruimte.

Laatste Nieuws, Blogs & cases