Certificaten en verklaringen Alarm Service Centrale

Onze AlarmServiceCentrale is een gecertificeerde Particuliere Alarm Centrale (PAC) en Video Toezicht Centrale (VTC). Voor het uitvoeren van deze taken wordt er door Justis een vergunning verleend. Daarbij kiest AlarmServiceCentrale er voor om zich volledig conform zwaardere Europese richtlijnen te laten certificeren. 

NEN 50518: 2019 + IEC 62676-4:2019 Monitoring and Alarm Receiving Centre

De Europese norm NEN 50518 is hét schema voor certificering van Monitoring and Alarm Receiving Centres (MARC). Het schema beschrijft de eisen waaraan een monitoring en alarmontvangstcentrale moet voldoen. 

De toevoeging IEC 62676-4 is een belangrijke norm voor beveiligingscamera’s en videobewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen. Dit is een internationale norm waarin alle belangrijke kwaliteitsaspecten vastliggen voor beveiligingscamerasystemen. De norm geeft aanbevelingen en vereisten voor het selecteren, plannen, installeren, in gebruik nemen, onderhouden en testen van videobewakingssystemen (VSS). Deze toevoeging is een vereiste om naast de PAC vergunning ook de VTC te verkrijgen. Bekijk hieronder het certificaat.

NEN 50518

ISO 27001: 2017 Information Security Management System

Trigion AlarmServiceCentrale is één van de weinige particuliere alarmcentrales (PAC’s) in Nederland die voldoen aan de normering ISO 27001 voor informatiebeveiliging. De internationaal gedragen norm ISO 27001 beschrijft onder meer de eisen voor een Information Security Management System (ISMS), een blauwdruk voor een solide fundament voor informatiebeveiliging. Bekijk hieronder het certificaat

ISO 27001 

ISO 27701: 2019-certficaat

De ISO 27701-certificering is een aanvulling op de meer bekende ISO 27001-norm. Dit certificaat geeft richtlijnen om privacygevoelige informatie te beschermen. Het gaat met name om informatie van opdrachtgevers en hun medewerkers, waar Trigion bij de uitvoering van werkzaamheden mee in aanraking komt.

ISO 27701

ISO 22301:2019+CNL1:2020 Business Continuity Management

De ISO 22301 is dé ISO standaard voor Business Continuity Management (BCM). De norm specificeert eisen voor het inrichten, onderhouden en continu verbeteren van een managementsysteem dat uw organisatie voorbereid op incidenten. Omdat Trigion AlarmServiceCentrale een steeds kritischere rol vervult voor haar klanten hebben wij ons ISO 22301 laten certificeren. Zo zijn wij voorbereid op alle mogelijke incidenten. Bekijk hieronder het certificaat.

ISO 22301

ISO 14001: 2015 Milieu management

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Trigion AlarmServiceCentrale heeft zich ISO14001 laten certificeren om te borgen dat wij ons bewust zijn van onze impact en er alles aan doen om dit continue te verbeteren. Bekijk hieronder het certificaat.

ISO 14001

ISAE 3402 Type 2 Internationale outsourcing standard

In het ISAE 3402 rapport worden de afspraken (rondom de dienstverlening van de AlarmServiceCentrale) die gemaakt zijn beschreven. In het rapport wordt door een onafhankelijke auditor vastgelegd of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Ook wordt vastgelegd of de beheersmaatregelen die genomen zijn werken. De rapportage is een onafhankelijk bewijs naar onze opdrachtgevers en toont aan dat wij op een betrouwbare en veilige manier werken zoals afgesproken.

Certificaat inzien? Maak een afspraak

Meer weten over onze certificeringen en keurmerken?

Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag meer over onze visie en ambities rondom de kwaliteit van onze dienstverlening.