Samen Corona Door

Flexibel gaan we terug naar een 1,5 meter maatschappij waarbij we anders kijken naar veiligheid en ontvangst. Dat vraagt om vernieuwende oplossingen in combinatie tussen mens, techniek en (data) intelligentie. In co-creatie tussen diverse Facilicom bedrijven en met partners versnellen we de ontwikkeling en toepassing van vernieuwende oplossingen.

Beveiliging & Veiligheid

Trigion biedt een breed portfolio aan diensten en producten op het gebied van beveiliging, zoals beveiligingsdiensten (objectbeveiliging), mobiele surveillance en beveiligingstechniek. In combinatie ontstaan oplossingen voor het creëren van veiligheid. Toekomstgericht ontstaan nieuwe proposities die snel en op maat gemaakt toegepast worden.

  • Toezicht op naleving RIVM-richtlijnen, bijvoorbeeld inzet van een security host.
  • Handhaving op naleving RIVM-richtlijnen, bijvoorbeeld inzet handhavers | BOA | scanvoertuigen.
  • Met thermische techniek helpen we temperatuurmeting doorvoeren in toegangsbeheer.
  • Met oplossingen voor geautomatiseerd deurbeleid en signing faciliteren we in crowd control.
  • Via Trigion Next organiseren we beveiliging op afstand.

Ontvangst & Entreemanagement

In het verlengde van beveiliging bieden Trigion en Embrace een breed portfolio aan diensten en producten op het gebied van entreemanagement, zoals receptiediensten en call services. In combinatie ontstaan oplossingen voor ontvangstmanagement. Toekomstgericht ontstaan nieuwe proposities die snel en op maat toegepast worden.

  • Ontvangst en advies omtrent RIVM-richtlijnen, bijvoorbeeld inzet van een safety host.
  • Met smart hospitaltiy services investeren we in integraal ontvangstmanagement.
  • Met de My Amigo bezettingsbarometer bieden we inzicht in de bezettingsgraad van kantoren.

Risicomanagement en (cyber) veilig gedrag

Naast onze reguliere dienstverlening besteedt Hoffmann extra aandacht aan kansen en uitdagingen op het gebied van thuiswerken, aan risicomanagement en het bevorderen van (cyberveilig) gedrag van mensen.

Facilitaire diensten

Veiligheid is ook een belangrijk onderwerp bij andere Facilicom bedrijven, met de Zorgcentrale en persoonlijke alarmeringsoplossingen biedt Incluzio praktische oplossingen en Gom investeert in hygiëne. Wij verwijzen je graag door naar onze 'Samen Corona Door' dienstencatalogus