Riskmanagement

Riskmanagement - of risicomanagement -  is een vast beleidsonderdeel van elke organisatie, ook die van jou. Want om de continuïteit van je bedrijf veilig te stellen, moet je weten wat de risico’s zijn, hoe reëel ze zijn en welke impact ze hebben. Riskmanagement is dan ook een continu proces waarbij je de risico’s steeds opnieuw in kaart brengt.

Goed riskmanagement zorgt dat je tijdig schade aan je bedrijf kunt voorkomen of beperken. Eventueel in samenwerking met specialisten van Hoffmann helpen daar graag bij.

Kijk naar de risico’s én kansen

In een crisissituatie is het in de eerste plaats zaak dat je de continuïteit van de bedrijfsvoering veiligstelt. Dat betekent dat je doet wat nodig is om de primaire processen operationeel te houden; crisismanagement noemen we dat. Je handelt snel en zorgt dat medewerkers ook vanuit huis kunnen werken en regelt indien nodig extra mensen. Prima, maar als de eerste noodmaatregelen getroffen zijn, is het echt tijd voor een langere termijnvisie. Het is tijd voor een nieuwe risico-inventarisatie en een breder perspectief: wat zijn bedreigingen er waar liggen kansen.

Man in zakelijke kleding kijkt uit het raam van zijn kantoor.

Denk vooruit

In elke crisissituatie is het zeer verstandig als de directie of het MT de tijd neemt om de risico’s op de (middel)lange termijn te analyseren. Hoe begrijpelijk ook, je moet niet te lang een reactieve houding aannemen. Juist in een crisissituatie is het goed om vooruit te denken en rekening te houden met alle denkbare scenario’s. Wat gebeurt er als de crisis nog langer aanhoudt? Wat betekent dit voor de organisatie en hoe kunnen we ons daar nu al op voorbereiden?

Risicobeheersing

Een volgende stap in het proces van riskmanagement is risicobeheersing. Wij redeneren daarbij altijd vanuit drie pijlers: mens, techniek en organisatie. Hoe zorg je dat mensen goed geïnformeerd blijven, weten wat er van hen verwacht wordt en in staat zijn om te handelen naar de situatie? Je zult dus ook op zoek moeten gaan naar technische oplossingen die mens en organisatie ondersteunen bij bedrijfsprocessen in deze nieuwe situatie. We faciliteren bedrijven bij het inrichten van bedrijfsprocessen tijdens crisissituaties en leveren technische en organisatorische (veiligheids)oplossingen, zowel thuis als op het werk.

Wil je meer weten over riskmanagement?

Wil je meer weten over riskmanagement of heb je specifieke vragen over risicobeheersing bij jouw bedrijf? Hoffmann is eerste aanspreekpunt voor diensten en producten gericht op riskmanagement. Ga voor meer informatie of het maken van een afspraak voor vrijblijvend kennismakingsgesprek naar de website van Hoffmann.

Security riskmanagement, een veilige bedrijfscultuur begint bij jezelf.

Een vrouw met twee mannen overleggen in een kamer over fraude.

Risicoanalyse en advies

Welke informatie en applicaties cruciaal zijn voor het goed functioneren van je organisatie? En welke risico’s wil je lopen?

Een vrouw met twee mannen overleggen in een kamer over fraude.

Corporate & Family Security

Het creëren van persoonlijke veiligheid is uitgegroeid tot een van onze kernactiviteiten.