Integrale Veiligheid

In een snelveranderende wereld worden we continu geconfronteerd met nieuwe risico’s. Dat vraagt om scherpe en vooral integrale oplossingen. Met een combinatie van mens, technologie en (data)intelligentie creëren wij veiligheid, zodat mensen onbezorgd kunnen werken, wonen en leven. 

Getekende vijfhoek met daarin de vijf stappen van integrale veiligheid

Veiligheid creëren is een proces

Veiligheid is meer dan alleen het implementeren van beveiligingsproducten en –diensten. Veiligheid creëren is een zorgvuldig proces dat begint met de waaromvraag: Waarom zoek je meer veiligheid? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden kijken we eerst naar de core business van je organisatie en de actuele en reële risico’s. We onderzoeken de (ICT)infrastructuur, gaan in gesprek met stakeholders en analyseren incidenten en de voorspellende waarde die daar vanuit kan gaan. De resultaten van deze eerste fase in het proces, spiegelen we aan relevante omgevingsfactoren en vertalen deze naar een uniek risicoprofiel dat dient als basis voor de veiligheid van jouw organisatie.

Beleid en randvoorwaarden

Met het risicoprofiel in de hand, kijken we vervolgens naar de beleidskaders, wet- en regelgeving en sectorspecifieke randvoorwaarden die gelden voor jouw organisatie. Advies geven we in deze fase altijd vanuit de actuele, geldende norm. In de logistiek is dat TAPA-certificering, in de voedingsmiddelenindustrie BRC-certificering en in de haven zijn dit de ISPS-richtlijnen. Om ook de compliance van je organisatie te verbeteren, betrekken we in de deze fase de riskmanagement-consultants van onze partner Hoffmann en sluiten klantmanagers met specifieke sectorkennis aan. 

Wil je meer weten over Integrale veiligheid?                                Neem contact met ons op

Functioneel en technisch ontwerp op maat

Op basis van alle kennis en informatie die we verzameld en geanalyseerd hebben, maken we een functioneel en technisch ontwerp op maat. Uiteraard volledig afgestemd op jouw beleidskaders en randvoorwaarden, en vanuit een GAP-analyse gericht op het verbeterpotentieel van jouw organisatie. Onze oplossingen zijn altijd een weloverwogen combinatie van mens, technologie en (data)intelligentie, waarbij we alle componenten optimaal op elkaar afstemmen voor een maximaal resultaat. De realisatie en implementatie gebeurt op basis van overeengekomen servicelevels, eventueel in een Service Level Agreement (SLA), met transparante afspraken over verantwoordelijkheden, rollen en Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Ook op het gebied van change management.

 

Management en beheer

De laatste fase van het proces is zeker niet het eindstation. Vanaf nu concentreren we ons volledig op management en beheer, en werken we continu aan verfijning van gerealiseerde oplossing. Geïnspireerd door Information Technology Infrastructure Library (ITIL) – een methodiek voor informatiseringsprojecten die beheersaspecten procesmatig en gestructureerd benadert – bieden we een heldere Service Strategy gericht op innovatie. 

Mannelijke beveiliger in uniform wijst aan een vrouwelijke voorbijganger de weg op Jaarbeurs Utrecht.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over Integrale Veiligheid van Trigion? Neem dan contact met ons op. Samen komen we tot een beveiligingsoplossing die past bij jouw vraag.

Neem contact met ons op

Laatste nieuws, blogs & cases

Young Professional: Charissa van Kuijk
Beveiligingsdiensten Next Level beveiligen Beveiliging
Blog

Young Professional: Charissa van Kuijk

In de rubriek 'Young Professional' komt jong talent aan het woord over carrière en ambities. Deze keer Young Professional: Charissa van Kuijk.

Brand Compliance overhandigt ISO27701 certificaat aan Trigion AlarmServiceCentrale’
Monitoring & Response Next Level beveiligen Beveiliging
Nieuws

ISO 27701-certificaat voor Trigion

Met het behalen van het ISO 27701-certificaat zet Trigion Monitoring & Response een grote stap op het gebied van privacybescherming. Het certificaat geeft richtlijnen om privacygevoelige informatie te beschermen.

Vrouwelijke manager werkt aan eetkamertafel achter de laptop en kijkt in de camera.
Next Level beveiligen Beveiliging
Blog

6 vragen aan… Charissa van Kuijk

Veiligheid creëren betekent anticiperen. Op de omgeving, op in- en externe risico’s én op toekomstige ontwikkelingen. Welke ontwikkelingen zien collega’s? Denken zij over 10 jaar nog hetzelfde werk te doen? Lees meer over de kijk van collega Charissa van Kuijk rondom next level beveiligen.