Virtual Close Protection

Veilig zijn en je veilig voelen tijdens je werk is extra belangrijk als je risicovol werk doet of op risicolocaties werkt. Trigion combineert verschillende veiligheidsoplossingen en biedt met Virtual Close Protection (VCP), in deze specifieke situaties, een effectief én (kosten)efficiënt totaalconcept. VCP is bij uitstek geschikt tijdens opening- en sluitrondes bij retail, banken, tankstations en horecagelegenheden.

Extra veiligheid op risicovolle momenten

Met Virtual Close Protection (VCP) vergroot je de veiligheid van medewerkers op risicomomenten en risicolocaties. De combinatie van fencing, cameratoezicht en opvolging vergroot ook het gevoel van veiligheid bij medewerkers. Door de zender die zij bij zich dragen, weten zij zich gesteund door de operators van de Trigion AlarmServiceCentrale. Vanaf het moment dat de medewerker het risicogebied betreedt, kijkt een operator van Trigion mee. Deze scant de omgeving via bestaande camera’s en informeert en instrueert de medewerker bij normafwijkende situaties. Indien nodig waarschuwt hij een mobiele surveillant die ter plekke polshoogte neemt. Is de situatie veilig, dan krijgt de medewerker te horen dat hij zijn route kan vervolgen, terwijl de operator volgens afspraak blijft meekijken via de toezichtcentrale. Is de medewerker klaar met werken, dan herhaalt de procedure zich in omgekeerde volgorde. 

Meer weten over Virtual Close Protection?

Wil je meer weten over Virtual Close Protection van Trigion? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking of offerte.

ASC flex

Effectief en efficiënt totaalconcept 

Trigion biedt met VCP een effectief en (kosten)efficiënt totaalconcept. Door de integratie van hoogwaardige veiligheidsdiensten en het gebruik van aanwezige camera-infrastructuur, houden we de kosten laag en het effect hoog. Virtual Close Protection vormt dé basis voor veiligheid tijdens risicomomenten en  is ideaal voor de retail, pompstations, banken, juweliers en horecagelegenheden.