Safety Adviesdiensten

Veiligheid creëren betekent ook zorgen voor een veilige werk- en leefomgeving. Wij adviseren je daar graag bij, bijvoorbeeld door samen een RI&E op te stellen of een bedrijfsnoodplan te maken. Met jarenlange ervaring bij de overheid, het bedrijfsleven, verzekeringsmaatschappijen, (Zorg- en onderwijs en gemeentelijke) instellingen, weten wij hoe je een veilige en gezonde werkomgeving creëert.

Totaalpakket voor Arbo- en brandveiligheidsvraagstukken

Voor zowel de overheid, het bedrijfsleven, instellingen (waaronder Zorg en Onderwijs) en verzekeringsmaatschappijen als particulieren verzorgen wij deskundige Arbo- en brandveiligheidsinspecties. Van elke inspectie ontvang je een duidelijk rapport dat dient als onderlegger voor het verbeteren van de Arbo-omstandigheden en brandveiligheid. Ook kun je onze adviseurs inzetten als deskundigen bij brandveiligheidsaspecten. Voor een doordacht installatieadvies werken wij nauw samen met onze collega's van Brandtechniek en Bouwkundige brandveiligheid om u te ondersteunen bij gelijkwaardigheidsoplossingen zoals grote brandcompartimenten. 

Nieuwbouw en verbouw

Je kunt ook een beroep ons doen bij nieuwbouw of verbouw en het beoordelen van externe offertes voor bijvoorbeeld de aanschaf van brandveiligheidinstallaties en blusmiddelen. Samen met onze collega's van Brandtechniek ondersteunen we je in alle fases, van inventarisatie en inspectie tot installatie en instructie. Wij bieden altijd een totaalpakket op maat en gebaseerd op kwaliteit en kostenbesparing.

Meer weten over safety adviesdiensten?

Wil je meer weten over safety adviesdiensten van Trigion? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking of offerte.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Als ondernemer met personeel ben je volgens de Arbowet (art. 5 en 14) verplicht een actueel RI&E te hebben. Een RI&E is een totaaloverzicht van alle bestaande risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens de arbeid. De RI&E moet op schrift gesteld zijn en voldoende diepgaand. Het is niet alleen een beschrijving van de huidige condities op de werkvloer, maar ook het uitgangspunt voor maatregelen die de gezondheidsrisico’s voor werknemers beperken. 

Plan van Aanpak

Verbeteringen in de arbeidsomstandigheden beschrijf je in een Plan van Aanpak (PvA), dat onderdeel is van de RI&E. Het PvA beschrijft ook wie verantwoordelijk is voor het oplossen van knelpunten, wat de financiële consequenties zijn en wanneer de knelpunten zijn opgelost. Het PvA is een dynamisch document dat goedgekeurd moet zijn door de directie en dat tot stand is gekomen met betrokkenheid van álle werknemers. Onze deskundigen adviseren en ondersteunen je graag bij het planmatig verbeteren en beheersen van de arbeidsomstandigheden. 

Bedrijfsnoodplan

Om de veiligheid van medewerkers, gasten en bezoekers te waarborgen, moet elke organisatie een goedwerkend bedrijfsnoodplan hebben. Een bedrijfsnoodplan beschrijft alle taken en handelingen bij een calamiteit, zodat aanwezigen en bedrijfshulpverleners (BHV’ers) weten wat zij moeten doen. Je moet het bedrijfsnoodplan (minimaal 1x per jaar) actualiseren op basis van veranderingen in personele bezetting, werkwijze en inrichting. Onze veiligheidsdeskundigen ontwikkelden al voor vele organisaties een bedrijfsnoodplan op maat. Na een gedegen onderzoek en interviews met betrokken, maken wij in nauw in overleg een bedrijfsnoodplan volgens de NEN-8112 richtlijnen. 

 

Mannelijke beveiliger loopt in zijn uniform door gang met een groene omgeving en belt met de centrale over de ingekomen melding via een portofoon.

Criteria Trigion bedrijfsnoodplan

 • is instruerend, alleen het 'hoe' is belangrijk en niet het 'waarom';

 • gaat uit van juiste technische en organisatorische maatregelen;

 • gaat uit van voldoende bekwame en geoefende medewerkers; 

 • borgt de geoefendheid van betrokken BHV-ers en medewerkers;

 • ontruimingsplan bepaalt hoe het pand wordt ontruimd;

 • werkt complementair op rampenbestrijdingsplannen van overheid/hulpverlenende instanties.

Beveiliger spreekt door portofoon met de centrale.

Onderdelen Trigion bedrijfsnoodplan

 • algemene gegevens van het kantoorpand van de betreffende locatie.
 • alarmeringsinstructie (intern & extern);
 • beschrijving BHV-organisatie;
 • taken en bevoegdheden BHV-functionarissen;
 • inzetplannen per calamiteit: brand, ongeval, ontruiming, stroomstoring, waterschade, inbraak, etc.;
 • communicatieplan;
 • aanvalsplan inclusief kopieën van eventuele ontruimingstekeningen (in bezit van opdrachtgever);
 • formulieren voor ongevalmelding en bommelding.

Veiligheidsplattegronden

Elk bedrijfsnoodplan bevat een ontruimingsplan dat het pand beschrijft en hoe het ontruimd moet worden bij een calamiteit. Veiligheidsplattegronden mogen daarbij niet ontbreken. Dit zijn plattegronden met informatie over het gebouw en voorzieningen die belangrijk zijn bij een calamiteit. De plattegronden moeten bij een calamiteit beschikbaar zijn voor de (Ploegleider) BHV en de brandweer en daadwerkelijk aan de muur van het bedrijfspand hangen. Het aantal plattegronden dat moet worden geplaatst is onder andere afhankelijk van oppervlakte en complexiteit van de locatie. 

Trigion maakt veiligheidsplattegronden die voldoen aan de NEN-1414 richtlijnen. Onze plattegronden zijn eenvoudig en voor iedereen te begrijpen, zodat alle aanwezigen bij een calamiteit zo vlug mogelijk en veilig het gebouw kunnen verlaten.