Hygiënemetingen in zorg essentieel voor kwaliteitsborging

Goede hygiëne is van belang, helemaal in de zorg. Daarom heeft Gom Zorg met innovatieve hygiënemetingen een uitgebreide pilot uitgevoerd in het Dijklander Ziekenhuis om met data de effectiviteit te onderbouwen. En met succes: de pilot toonde na drie maanden een hoger hygiëne- en kwaliteitsniveau aan. Het aantal ‘schoonmeldingen’ steeg van 60 naar 82 procent. Wij spraken met Karina Nolte van de onafhankelijke infectiepreventiespecialist Tensen & Nolte en Geoffrey Nouws, branchemanager Innovatie Gom Zorg, over het belang van hygiënemetingen binnen de zorg.  

2 portretfoto's met links Karina Nolte van Tensen&Nolte en rechts Geoffrey Nouws van Gom Zorg

Karina Nolte van Tensen & Nolte en Geoffrey Nouws van Gom Zorg


 

ATP-methode 

Karina: “Binnen de schoonmaak zijn er verschillende methoden om de mate van hygiëne aan te tonen. De ATP-methode is er een van. Met deze metingen meet je of er organische belasting (vuil) aanwezig is op oppervlakken. Met een chemische reactie maak je de aanwezigheid van organisch materiaal zichtbaar. De ATP-meting is in feite een swab die je neemt van een oppervlak. De waarde die je hiermee vindt, toont de mate van organisch materiaal aan en dit is een indicatie voor eventuele vervuiling.” 

“Voordelen van de ATP-methode zijn dat je de test realtime kunt uitvoeren en dat je de test kunt standaardiseren. Dat betekent dat je met elke uitslag hetzelfde omgaat. Hygiënemetingen zijn een waardevolle aanvulling op de veelgebruikte visuele en belevingsmetingen  in de zorg. Helemaal als dit goed is ingebed binnen de continue verbetercyclus.

 

ATP van grote waarde voor de zorg  

Het gebruik van ATP-metingen in de zorg kan van grote waarde zijn, mits goed gebruikt en goed geïnterpreteerd. Karina: “Een goede schoonmaak is in het belang van de patiënten. Als ziekenhuis wil je dat het gewaarborgd is dat er schoongemaakt wordt wat er schoongemaakt moet worden en dat dit ook op een juiste manier gebeurt.” 

De pilot biedt aantoonbare resultaten, waarmee Gom ook bij andere ziekenhuizen deze hygiënemetingen wil uitrollen. De pilot biedt extra input om vooraf met zorginstellingen een cijfermatige onderbouwing van investering én opbrengsten te bespreken. Die besparingen zijn er zeker: uiteindelijk wil je zorginfecties reduceren, en die kosten zijn fors hoger dan de investering.

medewerker Cem Cecen van Gom Zorg neemt met een wattenstaafje een deurkruk af om een ATP test te doen

PDCA-cyclus 

Geoffrey: “Tijdens de pilot bij het Dijklander Ziekenhuis is getoetst of onze aannames klopten. Verhoogt deze methode de schoonmaakkwaliteit echt? We hebben toen wekelijks, steekproefsgewijs, specifieke elementen in het ziekenhuis gemeten. Vervolgens gaven we instructie en training aan de schoonmaakmedewerker om de hygiëne op bepaalde elementen in de toekomst te verbeteren. We maakten gebruik van de Deming cirkel (Plan, Do, Check, Act). Je begint met de voorbereiding, vervolgens voer je de meting uit, hier reageer je op en tot slot neem je aan de hand van het resultaat een beslissing. Dat kan zijn: extra schoonmaak of trainingen in de schoonmaakmethodiek. Om zo ons doel, bijdragen aan reductie van het aantal zorginfecties, verhogen patiëntveiligheid en verlagen kosten te bereiken.”

Webinar 'ATP: het antwoord op hygiënisch schoon'

ATP: het antwoord op hygiënisch schoon

Op dinsdag 26 april 2022 vond het webinar 'ATP: het antwoord op hygiënisch schoon' plaats. Benieuwd wat er tijdens dit webinar is besproken door onze sprekers? 

Klik hier voor meer informatie en meld je aan